Informuję wszystkich zainteresowanych, że zmianie ulega termin organizacji imprezy sportowo-rekreacyjnej pn. „Sportowy Piknik Rodzinny". Impreza zamiast 10.09.2016 r. odbędzie się w dniu 24.09.2016 r. na Terenie Sportowo-Rekreacyjnym „Mierzynianka” w Mierzynie przy ul. Nasiennej 20. 

Serdecznie zapraszam. 

Wójt Teresa Dera