Teren sportowo - rekreacyjny „Mierzynianka” w gminie Dobra oraz przecławski skatepark w gminie Kołbaskowo zostały laureatami IV edycji Konkursu Marszałka zachodniopomorskiego „Najlepsza przestrzeń publiczna Województwa Zachodniopomorskiego”.

Nagrodę Główną, honorową tablicę pamiątkową z brązu, z rąk wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego Wojciecha Drożdża, odebrała wójt gminy Dobra Teresa Dera.

Uroczystość ogłoszenia wyników odbyła się w sali konferencyjnej Głównego Punktu Informacyjnego, dziś 22 maja. Gospodarzem spotkania był wicemarszałek Wojciech Drożdż, który przewodniczył kapitule konkursu. Towarzyszyli mu: dr Lechosław Czernik,  członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, prowadzący prace komisji konkursowej oraz Marek Orszewski, dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego.

Wicemarszałek Wojciech Drożdż jeszcze przed ogłoszeniem wyników podkreślił, że 12 przedsięwzięć, które zostały zgłoszone w tegorocznej edycji, było różnej wagi, różnych rozmiarów i z różnych stron naszego regionu. Wybór tej najlepszej był zatem arcytrudnym zadaniem. – Chcę podziękować kapitule konkursowej i dr. Lechosławowi Czernikowi, który nad jej pracą czuwał, za fachowe prowadzenie jej obrad  - powiedział wicemarszałek Drożdż.

Honorowe miejsca na sali zajęły delegacje gmin – laureatów. Gminę Dobra reprezentowali: wójt Teresa Dera, Rozalia Adamska - sekretarz gminy, Irena Ziental - kierownik Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji; Izabela Dryjańska - główny specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych,  oraz reprezentant wykonawcy inwestycji - Kazimierz Palacz z firmy Lik-Bud z Polic.

W tegorocznym konkursie do Nagrody Marszałka aspirowało w sumie 12 przedsięwzięć:

 • Zagospodarowanie terenu „Alei Kwiatowej” na placu Żołnierza Polskiego w Szczecinie z budową pawilonu ekspozycyjno-recepcyjno-gastronomicznego;
 • Teren sportowo-rekreacyjny „Mierzynianka” w gminie Dobra;
 • Odnowa miejscowości Przecław poprzez wybudowanie skateparku;
 • Plac rekreacyjno-wypoczynkowy przy Białoborskim Centrum Kultury i Rekreacji;
 • Turystyczne zagospodarowanie terenu przy pierwszym słupie w Czelinie;
 • Odnowa zabytkowego parku wiejskiego w Troszynie;
 • Park Książąt Pomorskich „A” w Koszalinie;
 • Zejście na plażę z ul. Plażowej w Grzybowie;
 • Zagospodarowanie terenu oraz utworzenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w miejscowości Daszewo;
 • Zagospodarowanie terenu oraz utworzenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w miejscowości Domacyno;
 • Zagospodarowanie terenu oraz utworzenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w miejscowości Garnki;
 • Zagospodarowanie terenu oraz utworzenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w miejscowości Zwartowo.

 

 

 

źródło: www.wzp.pl