W ubiegłą sobotę 1.10.2016 r. na Terenie Rekreacyjnym „Mierzynianka” w Mierzynie odbyła się impreza rekreacyjna pn. „Ruszaj się bo zardzewiejesz”, której celem było zachęcenie mieszkańców do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. Dla wszystkich chętnych organizatorzy przygotowali różne zestawy i formy ćwiczeń rekreacyjnych jak np. rzuty piłką do kosza, rzuty lotką do tarczy, naukę chodzenia z kijkami „nordic walking”, strzelanie z pistoletu do tarczy, trening piłki nożnej i piłki siatkowej oraz ćwiczenia gimnastyczne na przyrządach urządzenia „New Age Fit”.

Niestety nie dopisała frekwencja. Gmina Dobra będzie nadal organizowała dla mieszkańców gminy Dobra wiele różnych imprez sportowo-rekreacyjnych celem zachęcenia mieszkańców do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Zajęcie te adresowane są do wszystkich mieszkańców gminy bez względu na wiek.

 

Jerzy Trędowicz

 

 • 16ruszaj01_700
 • 16ruszaj02_700
 • 16ruszaj05_700
 • 16ruszaj06_700
 • 16ruszaj07_700
 • 16ruszaj09_700
 • 16ruszaj12_700
 • 16ruszaj14_700
 • 16ruszaj17_700
 • 16ruszaj18_700
 • 16ruszaj19_700
 • 16ruszaj20_700
 • 16ruszaj21_700
 • 16ruszaj22_700
 • 16ruszaj23_700
 • 16ruszaj24_700
 • 16ruszaj25_700
 • 16ruszaj26_700
 • 16ruszaj27_700
 • 16ruszaj28_700
 • 16ruszaj29_700

 

Zdjęcia: www.gminadobra24.pl