Zarządzenie Nr 5/2014 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie określenia dodatkowych kryteriów rekrutacji. Pobierz plik .pdf

Zarządzenie Nr 6/2014 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów oraz postępowania uzupełniającego. Pobierz plik .pdf

Zarządzenie Nr 3/2014 Dyrektora Zespołu Szkół w Dołujach z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów oraz postępowania uzupełniającego. Pobierz plik .pdf

Zarządzenie Nr 4/2014 Dyrektora Zespołu Szkół w Dołujach z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie określenia dodatkowych kryteriów rekrutacji. Pobierz plik .pdf

Podkategorie