Informuję, iż w dniach 28 stycznia 2019 r. – 08 lutego 2019 r. w szkołach na terenie Gminy Dobra będą organizowane „Półkolonie w szkole” w następujących terminach:

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, ul. Górna 3:

czas trwania: od 28.01.2019 r. do 01.02.2019 r. w godz. 9:00-14:00;

  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, ul. Poziomkowa 5:

czas trwania: od 28.01.2019 r. do 01.02.2019 r. w godz. 9:00-14:00;

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach, ul. Daniela 18:

czas trwania: od 04.02.2019 r. do 08.02.2019 r. w godz. 9:00-14:00;

  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, ul. Kolorowa 27:

czas trwania: od 04.02.2019 r. do 08.02.2019 r. w godz. 9:00-14:00;

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach, Rzędziny 6:

czas trwania: 28.01.2019 r. do 01.02.2019 r. w godz. 9:00-14:00;

W półkoloniach będą mogli wziąć udział wyłącznie uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra w wieku od 7 do 14 lat. W naborze mogą uczestniczyć również dzieci urodzone w roku 2012 uczęszczające do klas I szkół podstawowych.

Termin naboru zostanie podany do wiadomości na stronie internetowej Gminy Dobra www.dobraszczecinska.pl w zakładce szkolnictwo, w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra oraz na stronach internetowych szkół: www.pspbezrzecze.pl, www.pspdobra.neostrada.pl, www.pspdoluje.edupage.org, www.psprzedziny.pl, www.pspmierzyn.pl.

Wójt Gminy Dobra

Teresa Dera

29 października 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Dobrej odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na uczniów szkoły. W mury szkoły wstąpiło 29 uczniów. Dzieci zaprezentowały przygotowany występ artystyczny. Pierwszoklasiści w obecności rodziców, Dyrekcji Szkoły oraz Pani Wójt złożyli uroczyste ślubowanie, oraz zostali pasowani na uczniów. Gdy emocje trochę opadły Pani Wójt Teresa Dera wręczyła uczniom słodki upominek oraz kolorowanki. Na wszystkich zgromadzonych gości czekał tort oraz słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Ewelina Ziółko

W dniu 18 października 2018 r. w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej odbyło się uroczyste wręczenie przez Wójta Gminy Dobra Teresę Dera oraz Przewodniczącego Rady Gminy Dobra Bartłomieja Milucha stypendiów Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2017/2018. W tym roku wpłynęło ogółem 60 wniosków. Rozpatrzono pozytywnie 38 wniosków, natomiast 22 wnioski nie spełniały kryteriów określonych w uchwale Nr XXXIII/455/2014 Rady Gminy Dobra z dnia 29 maja 2014 r.  w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych.

Dnia 25 września 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach odbył się niezwykły koncert.

Naszymi gośćmi byli Panowie Jacek i Michał Musiatowicz z recitalem: ,,Czy słowem można zabić?”. Tato – Jacek porywająco opowiadał, syn - Michał podzielił się z nami swoją gitarową pasją. To było naprawdę niezwykłe wydarzenie: profilaktyka nie prelekcja! W tym blisko dwugodzinnym spotkaniu zostały poruszone tematy; cyberprzemocy, zagrożeń płynących z używania narkotyków, alkoholu, dopalaczy. Istotną rolę pełniły przekazy dotyczące wartości w życiu młodego człowieka oraz kultury słowa. Muzyka w wykonaniu syna – Michała na najwyższym światowym poziomie.

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach uczestniczyli w tym wydarzeniu dzięki środkom finansowym z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok.

Lidia Krakowiak

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkanek zajęciami fitness 50 + w Publicznej Szkole Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego w Dobrej, zachodzi konieczność utworzenia dodatkowej grupy. Zajęcia dodatkowej grupy będą odbywały się we wtorki w godzinach 19:30 – 20:30.

W związku z powyższym w załączeniu przedstawiono nowy harmonogram wolnych godzin na wynajem sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego w Dobrej, przy ul. Poziomkowej 5 w roku szkolnym 2018/2019.

Harmonogram wynajmu sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego w Dobrej w roku szkolnym 2018/2019 >> pobierz (doc)

 

Kierownik Zespołu

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

Joanna Hrabska

Informuję, że do dnia 28 września będą przyjmowane podania o wynajem sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 27 w roku szkolnym 2018/2019 tj. na okres od dnia 06.10.2018 r. do dnia 12.06.2019 r.

Podania należy składać wyłącznie w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 27 w godz. 8:00-15:00.

W poniższym harmonogramie przedstawiono godziny, w których można wynajmować salę gimnastyczną i tylko godziny podane w harmonogramie proszę wpisywać w podaniach.

Jednocześnie informuję, iż zapewniono możliwość wynajmu także w sobotę (z wyłączeniem przerw przewidzianych organizacją roku szkolnego), ze względu na duże obłożenie sali gimnastycznej w ciągu tygodnia zajęciami organizowanymi dla uczniów.

Harmonogram wynajmu sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie w roku szkolnym 2018/2019 >> pobierz (doc)

 

Kierownik Zespołu

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

Joanna Hrabska

Informuję, że do dnia 28 września będą przyjmowane podania o wynajem sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego w Dobrej, przy ul. Poziomkowej 5 w roku szkolnym 2018/2019 tj. na okres od dnia 06.10.2018 r. do dnia 15.06.2019 r.

Podania należy składać wyłącznie w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego w Dobrej, przy ul. Poziomkowej 5 w godz. 7:00-15:00.

W poniższym harmonogramie przedstawiono godziny, w których można wynajmować salę gimnastyczną i tylko godziny podane w harmonogramie proszę wpisywać w podaniach.

Jednocześnie informuję, iż zapewniono możliwość wynajmu także w sobotę (z wyłączeniem przerw przewidzianych organizacją roku szkolnego), ze względu na duże obłożenie sali gimnastycznej w ciągu tygodnia zajęciami organizowanymi dla uczniów.

Harmonogram wynajmu sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego w Dobrej w roku szkolnym 2018/2019 >> pobierz (doc)

 

Kierownik Zespołu

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

Joanna Hrabska

Informuję, że do dnia 28 września będą przyjmowane podania o wynajem sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu, przy ul. Górnej 3 w roku szkolnym 2018/2019 tj. na okres od dnia 06.10.2018 r. do dnia 15.06.2019 r.

Podania należy składać wyłącznie w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu, przy ul. Górnej 3 w godz. 7:00-15:30.

W poniższym harmonogramie przedstawiono godziny, w których można wynajmować salę gimnastyczną i tylko godziny podane w harmonogramie proszę wpisywać w podaniach.

Jednocześnie informuję, iż zapewniono możliwość wynajmu także w sobotę (z wyłączeniem przerw przewidzianych organizacją roku szkolnego), ze względu na duże obłożenie sali gimnastycznej w ciągu tygodnia zajęciami organizowanymi dla uczniów.

Harmonogram wynajmu sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu w roku szkolnym 2018/2019 >> pobierz (doc)

 

Kierownik Zespołu

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

Joanna Hrabska

Podkategorie