Od poniedziałku 28 stycznia br. w gminie Dobra trwają ferie zimowe, w szkołach na terenie gminy zostały zorganizowane półkolonie. W pierwszym tygodniu półkolonie odbywają się m.in. w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu. Podczas półkolonii w szkole w Bezrzeczu dla dzieci zorganizowano: sprawnościowy tor przeszkód przygotowany przez OSP z Dobrej, edukacyjne miasteczko rowerowe przy współpracy Straży Gminnej i Policji oraz zabawy sportowe na sali gimnastycznej i na dmuchańcu.

W związku z Uchwałą Nr XXVII/375/09 Rady Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury,

Wójt Gminy Dobra

ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r.

Informuję, że zgodnie z uchwałą nr III/20/2010 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. można składać wnioski o przyznanie nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe w 2018 r. Wnioski należy składać w sekretariacie UG Dobra przy ul. Szczecińskiej 16a, pok. nr 8. Dodatkowe informacje można uzyskać u p. Jerzego Trędowicza pod nr tel. (91) 333-10-38 lub 508 209 119.

Dnia 11 stycznia 2019 roku odbył się XIV Gminny Przegląd Zespołów Jasełkowych. Gospodarzem i Współorganizatorem przeglądu była jak co roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach. W tegorocznym przeglądzie udział wzięły Zespoły Jasełkowe ze wszystkich szkół podstawowych na terenie naszej gminy. Zebranych w sali rodziców i artystów przywitała dyrektor szkoły Pani Elżbieta Walczyk. Kolejność występów została ustalona w drodze losowania. Jako pierwszy wystąpił zespół gospodarzy - Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach, a następnie pozostałe zespoły ze szkół.

Po zakończeniu występów przedstawiciele szkół odebrali podziękowania i statuetki za występy z rąk dyrektora PSP w Dołujach Pani Elżbiety Walczyk oraz podziękowania i karty upominkowe, ufundowane przez Wójta Gminy Dobra Panią Teresę Dera.

Piątkowe popołudnie, spędzone przy doskonałej scenerii, stworzyło niepowtarzalną atmosferę dla występów małych artystów.

Od środy ( 16.01.2019r.)  we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy Dobra występują problemy kadrowe, jednak szkoły te pracują choć w ograniczonym zakresie. Od poniedziałku dyrektorzy szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra sygnalizowali możliwość wystąpienia problemów z kadrą. Nauczyciele nie stawiali się do pracy z uwagi na przebywanie na zwolnieniach lekarskich lub urlopach okolicznościowych. Sytuacja ta ma związek z ogólnopolską akcją protestacyjną, która ma na celu wywalczenie podwyżek płacy zasadniczej dla nauczycieli.

Mimo występujących problemów kadrowych we wszystkich szkołach podstawowych, żadna z nich nie została zamknięta. Szkoły pracują, choć odbywa się to w ograniczonym zakresie. Z uwagi na obowiązujące przepisy, niektóre szkoły mogą przyjąć pod opiekę ograniczoną liczbę dzieci. W związku z tym dyrektorzy szkół na stronach internetowych szkół lub przez dziennik elektroniczny apelowali do rodziców, aby w miarę możliwości zorganizowali opiekę swoim dzieciom we własnym zakresie. We wszystkich szkołach prowadzone są zajęcia opiekuńcze.

Informuję, iż od dnia 12 grudnia 2018 r. od godz. 8:00  do dnia 20 grudnia 2018 r. do godz. 12:00 rozpocznie się rekrutacja na „Półkolonie w szkole” organizowane w okresie ferii zimowych w roku szkolnym 2018/2019 przez szkoły wymienione poniżej prowadzone przez Gminę Dobra:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, ul. Górna 3:
 1. czas trwania: od 28.01.2019 r. do 01.02.2019 r. w godz. 9:00-14:00;
 2. liczba miejsc: 70, w tym:

- 30 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

- 40 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, ul. Poziomkowa 5
 1. czas trwania: od 28.01.2019 r. do 01.02.2019 r. w godz. 9:00-14:00
 2. liczba miejsc: 35, w tym:

- 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

- 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach, ul. Daniela 18:
 1. czas trwania: od 04.02.2019 r. do 08.02.2019 r. w godz. 9:00-14:00;
 2. liczba miejsc: 35, w tym:

- 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

- 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, ul. Kolorowa 27:
 1. czas trwania: od 04.02.2019 r. do 08.02.2019 r. w godz. 9:00-14:00;
 2. liczba miejsc: 70, w tym:

- 30 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

- 40 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach, Rzędziny 6:
 1. czas trwania: od 28.01.2019 r. do 01.02.2019 r. w godz. 9:00-14:00;
 2. liczba miejsc: 35, w tym:

- 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

- 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat.

Nabór obejmuje wyłącznie uczniów uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra w wieku od 7 do 15 lat. W naborze uczestniczą również dzieci urodzone w roku 2012 uczęszczające do klas I szkół podstawowych.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń.

Informuję, iż w dniach 28 stycznia 2019 r. – 08 lutego 2019 r. w szkołach na terenie Gminy Dobra będą organizowane „Półkolonie w szkole” w następujących terminach:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, ul. Górna 3:

czas trwania: od 28.01.2019 r. do 01.02.2019 r. w godz. 9:00-14:00;

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, ul. Poziomkowa 5:

czas trwania: od 28.01.2019 r. do 01.02.2019 r. w godz. 9:00-14:00;

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach, ul. Daniela 18:

czas trwania: od 04.02.2019 r. do 08.02.2019 r. w godz. 9:00-14:00;

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, ul. Kolorowa 27:

czas trwania: od 04.02.2019 r. do 08.02.2019 r. w godz. 9:00-14:00;

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach, Rzędziny 6:

czas trwania: 28.01.2019 r. do 01.02.2019 r. w godz. 9:00-14:00;

W półkoloniach będą mogli wziąć udział wyłącznie uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra w wieku od 7 do 14 lat. W naborze mogą uczestniczyć również dzieci urodzone w roku 2012 uczęszczające do klas I szkół podstawowych.

Termin naboru zostanie podany do wiadomości na stronie internetowej Gminy Dobra www.dobraszczecinska.pl w zakładce szkolnictwo, w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra oraz na stronach internetowych szkół: www.pspbezrzecze.pl, www.pspdobra.neostrada.pl, www.pspdoluje.edupage.org, www.psprzedziny.pl, www.pspmierzyn.pl.

Wójt Gminy Dobra

Teresa Dera

29 października 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Dobrej odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na uczniów szkoły. W mury szkoły wstąpiło 29 uczniów. Dzieci zaprezentowały przygotowany występ artystyczny. Pierwszoklasiści w obecności rodziców, Dyrekcji Szkoły oraz Pani Wójt złożyli uroczyste ślubowanie, oraz zostali pasowani na uczniów. Gdy emocje trochę opadły Pani Wójt Teresa Dera wręczyła uczniom słodki upominek oraz kolorowanki. Na wszystkich zgromadzonych gości czekał tort oraz słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Ewelina Ziółko

Podkategorie