Dnia 25 września 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach odbył się niezwykły koncert.

Naszymi gośćmi byli Panowie Jacek i Michał Musiatowicz z recitalem: ,,Czy słowem można zabić?”. Tato – Jacek porywająco opowiadał, syn - Michał podzielił się z nami swoją gitarową pasją. To było naprawdę niezwykłe wydarzenie: profilaktyka nie prelekcja! W tym blisko dwugodzinnym spotkaniu zostały poruszone tematy; cyberprzemocy, zagrożeń płynących z używania narkotyków, alkoholu, dopalaczy. Istotną rolę pełniły przekazy dotyczące wartości w życiu młodego człowieka oraz kultury słowa. Muzyka w wykonaniu syna – Michała na najwyższym światowym poziomie.

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach uczestniczyli w tym wydarzeniu dzięki środkom finansowym z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok.

Lidia Krakowiak

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkanek zajęciami fitness 50 + w Publicznej Szkole Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego w Dobrej, zachodzi konieczność utworzenia dodatkowej grupy. Zajęcia dodatkowej grupy będą odbywały się we wtorki w godzinach 19:30 – 20:30.

W związku z powyższym w załączeniu przedstawiono nowy harmonogram wolnych godzin na wynajem sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego w Dobrej, przy ul. Poziomkowej 5 w roku szkolnym 2018/2019.

Harmonogram wynajmu sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego w Dobrej w roku szkolnym 2018/2019 >> pobierz (doc)

 

Kierownik Zespołu

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

Joanna Hrabska

Informuję, że do dnia 28 września będą przyjmowane podania o wynajem sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 27 w roku szkolnym 2018/2019 tj. na okres od dnia 06.10.2018 r. do dnia 12.06.2019 r.

Podania należy składać wyłącznie w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 27 w godz. 8:00-15:00.

W poniższym harmonogramie przedstawiono godziny, w których można wynajmować salę gimnastyczną i tylko godziny podane w harmonogramie proszę wpisywać w podaniach.

Jednocześnie informuję, iż zapewniono możliwość wynajmu także w sobotę (z wyłączeniem przerw przewidzianych organizacją roku szkolnego), ze względu na duże obłożenie sali gimnastycznej w ciągu tygodnia zajęciami organizowanymi dla uczniów.

Harmonogram wynajmu sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie w roku szkolnym 2018/2019 >> pobierz (doc)

 

Kierownik Zespołu

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

Joanna Hrabska

Informuję, że do dnia 28 września będą przyjmowane podania o wynajem sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego w Dobrej, przy ul. Poziomkowej 5 w roku szkolnym 2018/2019 tj. na okres od dnia 06.10.2018 r. do dnia 15.06.2019 r.

Podania należy składać wyłącznie w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego w Dobrej, przy ul. Poziomkowej 5 w godz. 7:00-15:00.

W poniższym harmonogramie przedstawiono godziny, w których można wynajmować salę gimnastyczną i tylko godziny podane w harmonogramie proszę wpisywać w podaniach.

Jednocześnie informuję, iż zapewniono możliwość wynajmu także w sobotę (z wyłączeniem przerw przewidzianych organizacją roku szkolnego), ze względu na duże obłożenie sali gimnastycznej w ciągu tygodnia zajęciami organizowanymi dla uczniów.

Harmonogram wynajmu sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego w Dobrej w roku szkolnym 2018/2019 >> pobierz (doc)

 

Kierownik Zespołu

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

Joanna Hrabska

Informuję, że do dnia 28 września będą przyjmowane podania o wynajem sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu, przy ul. Górnej 3 w roku szkolnym 2018/2019 tj. na okres od dnia 06.10.2018 r. do dnia 15.06.2019 r.

Podania należy składać wyłącznie w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu, przy ul. Górnej 3 w godz. 7:00-15:30.

W poniższym harmonogramie przedstawiono godziny, w których można wynajmować salę gimnastyczną i tylko godziny podane w harmonogramie proszę wpisywać w podaniach.

Jednocześnie informuję, iż zapewniono możliwość wynajmu także w sobotę (z wyłączeniem przerw przewidzianych organizacją roku szkolnego), ze względu na duże obłożenie sali gimnastycznej w ciągu tygodnia zajęciami organizowanymi dla uczniów.

Harmonogram wynajmu sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu w roku szkolnym 2018/2019 >> pobierz (doc)

 

Kierownik Zespołu

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

Joanna Hrabska

"Marzenia się spełniły" - takie hasło towarzyszyło uroczystemu otwarciu, rozbudowanej, Publicznej Szkole Podstawowej im. K. I Gałczyńskiego w dniu 3 września 2018r. 

 

Wójt  Gminy  Dobra  Teresa  Dera  i  Dyrektor  Publicznej  Szkoły  Podstawowej K. I. Gałczyńskiego w Dobrej Beata Szałkiewicz

zapraszają  mieszkańców  Gminy  Dobra

na  uroczyste  otwarcie Publicznej  Szkoły  Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego  w  Dobrej,

które  odbędzie  się  w  dniu  3  września  2018 r. o  godz.  14:00  w  sali gimnastycznej szkoły przy ul. Poziomkowej  5.

Informacja dotycząca stypendium szkolnego

Stypendium szkolne przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych-do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie tj. nie przekraczających kwoty 514,00 zł, a od 01.10.2018 r. kwota wzrośnie do 528,00 zł w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Przez definicję rodziny rozumie się osoby pozostające w faktycznym związku za wyjątkiem osób pełnoletnich, nie uczących się i bez stałych źródeł dochodu, odbywających zasadniczą służbę wojskową lub pozostających czasowo w miejscu odosobnienia np. areszt, więzienie, szpital zamknięty.

Podkategorie