W maju br. zakończył się nabór do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra na rok szkolny 2018/2019. Zainteresowanie było bardzo duże, największe do punktu przedszkolnego
w Mierzynie, najmniejsze zaś do oddziału przedszkolnego w szkole w Rzędzinach. Ponieważ większość z rodziców nie wskazywało placówki drugiej preferencji, dużo dzieci zostało wpisanych na listę rezerwową.

Kolejnym etapem jest przekazanie przez dyrektorów szkół, Wójtowi Gminy Dobra list dzieci, które nie zostały przyjęte do wybranych przez siebie placówek oświatowych.

Następnie wszystkim dzieciom, które wzięły udział w naborze, objętym wychowaniem przedszkolnym zostaną wskazane miejsca, w których będą mogły odbywać realizację wychowania przedszkolnego najpóźniej w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.

 

Joanna Hrabska

Kierownik ZEAS w Dobrej

W marcu 2018 r. do Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach zakupiony został komputer przenośny oraz zestaw interaktywny, w skład którego wchodzi projektor oraz tablica multimedialna. Wartość zakupionego sprzętu wyniosła 10 000,00 zł brutto. Środki na ten cel pochodziły z budżetu Gminy Dobra.

Zdjęcia udostępnione przez Publiczną Szkołę Podstawową w Rzędzinach. 

 

Joanna Hrabska
Kierownik ZEAS w Dobrej

Od dnia 25 kwietnia 2018 r. rozpocznie się nabór uzupełniający do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzędzinach na rok szkolny 2018/2019.  Liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym wynosi 11.

Ważne daty:

- 25.04.2018 r. – 27.04.2018 r. do godz. 14:00 – składanie przez rodziców (opiekunów prawnych) wniosków wraz z załącznikami do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

- 11.05.2018 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

- do 15.05.2018 r. do godz. 14:00 – potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego) woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, w postaci pisemnego oświadczenia

- 17.05.2018 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do  oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Szczegółowe informacje można uzyskać w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzędzinach, Rzędziny 6, tel. 91 311 24 39.

Od dnia 25 kwietnia 2018 r. rozpocznie się nabór uzupełniający do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej na rok szkolny 2018/2019. Liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym wynosi 21.

Ważne daty:

- 25.04.2018 r. – 27.04.2018 r. do godz. 14:00 – składanie przez rodziców (opiekunów prawnych) wniosków wraz z załącznikami do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

- 11.05.2018 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

- do 15.05.2018 r. do godz. 14:00 – potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego) woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, w postaci pisemnego oświadczenia

- 17.05.2018 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Szczegółowe informacje można uzyskać w Publicznej Szkole Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, ul. Poziomkowa 5, tel. 91 311 33 92.

Dołuje, dnia 23 kwietnia 2018 r.

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOŁUJACH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Na podstawie art. 158 ust. 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach na rok szkolny 2018/2019.

Dołuje, dnia 23 kwietnia 2018 r.

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOŁUJACH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Na podstawie art. 158 ust. 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach  na rok szkolny 2018/2019.

Rzędziny, 23.04.2018 r.

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZĘDZINACH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Na podstawie art. 158  ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59) Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych  do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzędzinach na rok szkolny 2018/2019:

Mierzyn, dnia 23 kwietnia 2018 r.

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIÓŁ DZIECI W MIERZYNIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Na podstawie art. 158 ust. 1 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 poz.59) komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie na rok szkolny 2018/2019.

Podkategorie