W drugim tygodniu ferii zimowych tj. w dniach od 04.02.2019 do 08.02.2019 w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach odbyły się półkolonie. Przez pięć dni dzieci miały zapewnionych szereg atrakcji. M.in. odbyły się: pokaz z udziałem psów ratowniczych zaprezentowany przez Grupę Poszukiwawczą Straży Pożarnej w Wołczkowie; warsztaty z pieniądzem poprowadzone przez przedstawiciela NBP w Szczecinie; spotkanie z przedstawicielami Straży Pożarnej w Dobrej; wyjazd na trampoliny do Szczecina; wyjazd do kina Helios w Szczecinie; miasteczko ruchu drogowego - zajęcia poprowadzone przez pracowników Straży Gminnej w Dobrej i Komisariatu Policji w Mierzynie; zajęcia plastyczne; zajęcia muzyczne.

Uchwała Nr XXX/403/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie ustalenia  kryteriów rekrutacji do oddziałów  przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra >>pobierz   

Uchwała Nr XXX/403/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie ustalenia  kryteriów rekrutacji do oddziałów  przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra >>pobierz   

Uchwała Nr XXX/402/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra >>pobierz  

Od poniedziałku 28 stycznia br. w gminie Dobra trwają ferie zimowe, w szkołach na terenie gminy zostały zorganizowane półkolonie. W pierwszym tygodniu półkolonie odbywają się m.in. w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu. Podczas półkolonii w szkole w Bezrzeczu dla dzieci zorganizowano: sprawnościowy tor przeszkód przygotowany przez OSP z Dobrej, edukacyjne miasteczko rowerowe przy współpracy Straży Gminnej i Policji oraz zabawy sportowe na sali gimnastycznej i na dmuchańcu.

W związku z Uchwałą Nr XXVII/375/09 Rady Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury,

Wójt Gminy Dobra

ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r.

Informuję, że zgodnie z uchwałą nr III/20/2010 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. można składać wnioski o przyznanie nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe w 2018 r. Wnioski należy składać w sekretariacie UG Dobra przy ul. Szczecińskiej 16a, pok. nr 8. Dodatkowe informacje można uzyskać u p. Jerzego Trędowicza pod nr tel. (91) 333-10-38 lub 508 209 119.

Dnia 11 stycznia 2019 roku odbył się XIV Gminny Przegląd Zespołów Jasełkowych. Gospodarzem i Współorganizatorem przeglądu była jak co roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach. W tegorocznym przeglądzie udział wzięły Zespoły Jasełkowe ze wszystkich szkół podstawowych na terenie naszej gminy. Zebranych w sali rodziców i artystów przywitała dyrektor szkoły Pani Elżbieta Walczyk. Kolejność występów została ustalona w drodze losowania. Jako pierwszy wystąpił zespół gospodarzy - Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach, a następnie pozostałe zespoły ze szkół.

Po zakończeniu występów przedstawiciele szkół odebrali podziękowania i statuetki za występy z rąk dyrektora PSP w Dołujach Pani Elżbiety Walczyk oraz podziękowania i karty upominkowe, ufundowane przez Wójta Gminy Dobra Panią Teresę Dera.

Piątkowe popołudnie, spędzone przy doskonałej scenerii, stworzyło niepowtarzalną atmosferę dla występów małych artystów.

Podkategorie