Bezrzecze, dnia 17 kwietnia 2014 r.

Na podstawie art. 20zc ust. 1 ustawy z dnia 06 grudnia 2013r. o zmianie ustawy   o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 03 stycznia 2014r. poz. 7) komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu na rok szkolny 2014/2015:

Dołuje,17.04.2014 r.

Na podstawie art. 20zc ust. 3 ustawy z dnia 06 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 03.01.2014 poz. 7) komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach w Zespole Szkół w Dołujach na rok szkolny 2014/2015:

Od dnia 05 marca 2014 r. rozpocznie się nabór do Punktu przedszkolnego  w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu oraz Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach w Zespole Szkół w Dołujach na rok szkolny 2014/2015.

Od dnia 05 marca 2014 r. rozpocznie się nabór do Punktu przedszkolnego  w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu oraz Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach w Zespole Szkół w Dołujach na rok szkolny 2014/2015.

Zarządzenie Nr 5/2014 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie określenia dodatkowych kryteriów rekrutacji. Pobierz plik .pdf

Zarządzenie Nr 6/2014 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów oraz postępowania uzupełniającego. Pobierz plik .pdf

Zarządzenie Nr 3/2014 Dyrektora Zespołu Szkół w Dołujach z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów oraz postępowania uzupełniającego. Pobierz plik .pdf

Zarządzenie Nr 4/2014 Dyrektora Zespołu Szkół w Dołujach z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie określenia dodatkowych kryteriów rekrutacji. Pobierz plik .pdf

Podkategorie