Bezrzecze, dnia 23 kwietnia 2018 r.

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEZRZECZU NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Na podstawie art. 158 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych do Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu na rok szkolny 2018/2019 na 5 wolnych miejsc.

Bezrzecze, dnia 23 kwietnia 2018 r.

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEZRZECZU NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Na podstawie art. 158 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu na rok szkolny 2018/2019 na 1 wolne miejsce.

Bezrzecze, dnia 23 kwietnia 2018 r.

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEZRZECZU NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Na podstawie art. 158 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu na rok szkolny 2018/2019 na 59 wolnych miejsc.

Bezrzecze, dnia 23 kwietnia 2018 r.

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEZRZECZU NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Na podstawie art. 158 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu na rok szkolny 2018/2019 na 9 wolnych miejsc.

Dobra, dnia 23 kwietnia 2018 r.

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOBREJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Na podstawie art. 158 ust. 3 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 poz.59) komisja rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr1/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Dobrej z dnia 23.03.2018r. po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrej na rok szkolny 2018/2019.

Dobra, dnia 17 kwietnia 2018 r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego na rok szkolny 2018/19

Na podstawie art. 158 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59,949 i 2203 – dalej u.p.o., Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 1/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Dobrej z dnia 23.03.2018r. po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym:

Mierzyn, dnia 17 kwietnia 2018 r.

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIÓŁ DZIECI W MIERZYNIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Na podstawie art. 158 ust. 1 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 poz.59) komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie na rok szkolny 2018/2019.

Mierzyn, dnia 17 kwietnia 2018 r.

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIÓŁ DZIECI W MIERZYNIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Na podstawie art. 158 ust. 1 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 poz.59) komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie na rok szkolny 2018/2019.

Podkategorie