Uchwała Nr XXX/403/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie ustalenia  kryteriów rekrutacji do oddziałów  przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra >>pobierz   

Uchwała Nr XXX/402/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra >>pobierz  

Od poniedziałku 28 stycznia br. w gminie Dobra trwają ferie zimowe, w szkołach na terenie gminy zostały zorganizowane półkolonie. W pierwszym tygodniu półkolonie odbywają się m.in. w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu. Podczas półkolonii w szkole w Bezrzeczu dla dzieci zorganizowano: sprawnościowy tor przeszkód przygotowany przez OSP z Dobrej, edukacyjne miasteczko rowerowe przy współpracy Straży Gminnej i Policji oraz zabawy sportowe na sali gimnastycznej i na dmuchańcu.

W związku z Uchwałą Nr XXVII/375/09 Rady Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury,

Wójt Gminy Dobra

ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r.

Informuję, że zgodnie z uchwałą nr III/20/2010 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. można składać wnioski o przyznanie nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe w 2018 r. Wnioski należy składać w sekretariacie UG Dobra przy ul. Szczecińskiej 16a, pok. nr 8. Dodatkowe informacje można uzyskać u p. Jerzego Trędowicza pod nr tel. (91) 333-10-38 lub 508 209 119.

Dnia 11 stycznia 2019 roku odbył się XIV Gminny Przegląd Zespołów Jasełkowych. Gospodarzem i Współorganizatorem przeglądu była jak co roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach. W tegorocznym przeglądzie udział wzięły Zespoły Jasełkowe ze wszystkich szkół podstawowych na terenie naszej gminy. Zebranych w sali rodziców i artystów przywitała dyrektor szkoły Pani Elżbieta Walczyk. Kolejność występów została ustalona w drodze losowania. Jako pierwszy wystąpił zespół gospodarzy - Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach, a następnie pozostałe zespoły ze szkół.

Po zakończeniu występów przedstawiciele szkół odebrali podziękowania i statuetki za występy z rąk dyrektora PSP w Dołujach Pani Elżbiety Walczyk oraz podziękowania i karty upominkowe, ufundowane przez Wójta Gminy Dobra Panią Teresę Dera.

Piątkowe popołudnie, spędzone przy doskonałej scenerii, stworzyło niepowtarzalną atmosferę dla występów małych artystów.

Od środy ( 16.01.2019r.)  we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy Dobra występują problemy kadrowe, jednak szkoły te pracują choć w ograniczonym zakresie. Od poniedziałku dyrektorzy szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra sygnalizowali możliwość wystąpienia problemów z kadrą. Nauczyciele nie stawiali się do pracy z uwagi na przebywanie na zwolnieniach lekarskich lub urlopach okolicznościowych. Sytuacja ta ma związek z ogólnopolską akcją protestacyjną, która ma na celu wywalczenie podwyżek płacy zasadniczej dla nauczycieli.

Mimo występujących problemów kadrowych we wszystkich szkołach podstawowych, żadna z nich nie została zamknięta. Szkoły pracują, choć odbywa się to w ograniczonym zakresie. Z uwagi na obowiązujące przepisy, niektóre szkoły mogą przyjąć pod opiekę ograniczoną liczbę dzieci. W związku z tym dyrektorzy szkół na stronach internetowych szkół lub przez dziennik elektroniczny apelowali do rodziców, aby w miarę możliwości zorganizowali opiekę swoim dzieciom we własnym zakresie. We wszystkich szkołach prowadzone są zajęcia opiekuńcze.

Informuję, iż od dnia 12 grudnia 2018 r. od godz. 8:00  do dnia 20 grudnia 2018 r. do godz. 12:00 rozpocznie się rekrutacja na „Półkolonie w szkole” organizowane w okresie ferii zimowych w roku szkolnym 2018/2019 przez szkoły wymienione poniżej prowadzone przez Gminę Dobra:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, ul. Górna 3:
 1. czas trwania: od 28.01.2019 r. do 01.02.2019 r. w godz. 9:00-14:00;
 2. liczba miejsc: 70, w tym:

- 30 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

- 40 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, ul. Poziomkowa 5
 1. czas trwania: od 28.01.2019 r. do 01.02.2019 r. w godz. 9:00-14:00
 2. liczba miejsc: 35, w tym:

- 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

- 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach, ul. Daniela 18:
 1. czas trwania: od 04.02.2019 r. do 08.02.2019 r. w godz. 9:00-14:00;
 2. liczba miejsc: 35, w tym:

- 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

- 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, ul. Kolorowa 27:
 1. czas trwania: od 04.02.2019 r. do 08.02.2019 r. w godz. 9:00-14:00;
 2. liczba miejsc: 70, w tym:

- 30 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

- 40 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach, Rzędziny 6:
 1. czas trwania: od 28.01.2019 r. do 01.02.2019 r. w godz. 9:00-14:00;
 2. liczba miejsc: 35, w tym:

- 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

- 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat.

Nabór obejmuje wyłącznie uczniów uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra w wieku od 7 do 15 lat. W naborze uczestniczą również dzieci urodzone w roku 2012 uczęszczające do klas I szkół podstawowych.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń.

Podkategorie