W dniu 18 października 2018 r. w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej odbyło się uroczyste wręczenie przez Wójta Gminy Dobra Teresę Dera oraz Przewodniczącego Rady Gminy Dobra Bartłomieja Milucha stypendiów Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2017/2018. W tym roku wpłynęło ogółem 60 wniosków. Rozpatrzono pozytywnie 38 wniosków, natomiast 22 wnioski nie spełniały kryteriów określonych w uchwale Nr XXXIII/455/2014 Rady Gminy Dobra z dnia 29 maja 2014 r.  w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych.

Dnia 25 września 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach odbył się niezwykły koncert.

Naszymi gośćmi byli Panowie Jacek i Michał Musiatowicz z recitalem: ,,Czy słowem można zabić?”. Tato – Jacek porywająco opowiadał, syn - Michał podzielił się z nami swoją gitarową pasją. To było naprawdę niezwykłe wydarzenie: profilaktyka nie prelekcja! W tym blisko dwugodzinnym spotkaniu zostały poruszone tematy; cyberprzemocy, zagrożeń płynących z używania narkotyków, alkoholu, dopalaczy. Istotną rolę pełniły przekazy dotyczące wartości w życiu młodego człowieka oraz kultury słowa. Muzyka w wykonaniu syna – Michała na najwyższym światowym poziomie.

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach uczestniczyli w tym wydarzeniu dzięki środkom finansowym z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok.

Lidia Krakowiak

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkanek zajęciami fitness 50 + w Publicznej Szkole Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego w Dobrej, zachodzi konieczność utworzenia dodatkowej grupy. Zajęcia dodatkowej grupy będą odbywały się we wtorki w godzinach 19:30 – 20:30.

W związku z powyższym w załączeniu przedstawiono nowy harmonogram wolnych godzin na wynajem sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego w Dobrej, przy ul. Poziomkowej 5 w roku szkolnym 2018/2019.

Harmonogram wynajmu sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego w Dobrej w roku szkolnym 2018/2019 >> pobierz (doc)

 

Kierownik Zespołu

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

Joanna Hrabska

Informuję, że do dnia 28 września będą przyjmowane podania o wynajem sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 27 w roku szkolnym 2018/2019 tj. na okres od dnia 06.10.2018 r. do dnia 12.06.2019 r.

Podania należy składać wyłącznie w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 27 w godz. 8:00-15:00.

W poniższym harmonogramie przedstawiono godziny, w których można wynajmować salę gimnastyczną i tylko godziny podane w harmonogramie proszę wpisywać w podaniach.

Jednocześnie informuję, iż zapewniono możliwość wynajmu także w sobotę (z wyłączeniem przerw przewidzianych organizacją roku szkolnego), ze względu na duże obłożenie sali gimnastycznej w ciągu tygodnia zajęciami organizowanymi dla uczniów.

Harmonogram wynajmu sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie w roku szkolnym 2018/2019 >> pobierz (doc)

 

Kierownik Zespołu

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

Joanna Hrabska

Informuję, że do dnia 28 września będą przyjmowane podania o wynajem sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego w Dobrej, przy ul. Poziomkowej 5 w roku szkolnym 2018/2019 tj. na okres od dnia 06.10.2018 r. do dnia 15.06.2019 r.

Podania należy składać wyłącznie w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego w Dobrej, przy ul. Poziomkowej 5 w godz. 7:00-15:00.

W poniższym harmonogramie przedstawiono godziny, w których można wynajmować salę gimnastyczną i tylko godziny podane w harmonogramie proszę wpisywać w podaniach.

Jednocześnie informuję, iż zapewniono możliwość wynajmu także w sobotę (z wyłączeniem przerw przewidzianych organizacją roku szkolnego), ze względu na duże obłożenie sali gimnastycznej w ciągu tygodnia zajęciami organizowanymi dla uczniów.

Harmonogram wynajmu sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego w Dobrej w roku szkolnym 2018/2019 >> pobierz (doc)

 

Kierownik Zespołu

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

Joanna Hrabska

Informuję, że do dnia 28 września będą przyjmowane podania o wynajem sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu, przy ul. Górnej 3 w roku szkolnym 2018/2019 tj. na okres od dnia 06.10.2018 r. do dnia 15.06.2019 r.

Podania należy składać wyłącznie w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu, przy ul. Górnej 3 w godz. 7:00-15:30.

W poniższym harmonogramie przedstawiono godziny, w których można wynajmować salę gimnastyczną i tylko godziny podane w harmonogramie proszę wpisywać w podaniach.

Jednocześnie informuję, iż zapewniono możliwość wynajmu także w sobotę (z wyłączeniem przerw przewidzianych organizacją roku szkolnego), ze względu na duże obłożenie sali gimnastycznej w ciągu tygodnia zajęciami organizowanymi dla uczniów.

Harmonogram wynajmu sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu w roku szkolnym 2018/2019 >> pobierz (doc)

 

Kierownik Zespołu

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

Joanna Hrabska

"Marzenia się spełniły" - takie hasło towarzyszyło uroczystemu otwarciu, rozbudowanej, Publicznej Szkole Podstawowej im. K. I Gałczyńskiego w dniu 3 września 2018r. 

 

Wójt  Gminy  Dobra  Teresa  Dera  i  Dyrektor  Publicznej  Szkoły  Podstawowej K. I. Gałczyńskiego w Dobrej Beata Szałkiewicz

zapraszają  mieszkańców  Gminy  Dobra

na  uroczyste  otwarcie Publicznej  Szkoły  Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego  w  Dobrej,

które  odbędzie  się  w  dniu  3  września  2018 r. o  godz.  14:00  w  sali gimnastycznej szkoły przy ul. Poziomkowej  5.

Podkategorie