Od 08 kwietnia 2019 r. we wszystkich szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra, podobnie jak w innych polskich miastach i gminach rozpoczął się bezterminowy strajk. Sytuacja ta nie dotyczy w chwili obecnej Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, który pracuje bez zmian.

Przypomnieć warto, iż na czas prowadzonej akcji strajkowej Wójt Gminy Dobra zmieniła czas pracy Świetlic wiejskich w Buku oraz Łęgach, są one czynne od poniedziałku od godz. 7:00 do 15:00. W przypadku braku możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi przez rodziców mogą oni skorzystać z zajęć prowadzonych przez te świetlice.

Mimo prowadzonego strajku do Urzędu Gminy Dobra nie wpłynęły sygnały, o tym aby któraś ze szkół miała problemy z zapewnieniem opieki dla dzieci. Rodzice odpowiedzieli na apel dyrektorów szkół i zapewnili opiekę dzieciom w miarę własnych możliwości. Żadna ze szkół nie została zamknięta, szkoły pracują choć odbywa się to w ograniczonym zakresie. We wszystkich szkołach prowadzone są zajęcia opiekuńcze.

Wójt Gminy Dobra na bieżąco monitoruje sytuację w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra. Dyrektorzy każdego dnia na bieżąco przekazują informacje o liczbie strajkujących nauczycieli oraz liczbie uczniów objętych zajęciami opiekuńczymi według danych na godz. 9:00 i 13:00.

Ponadto w dniu 09 kwietnia br. odbyło się kolejne spotkanie z dyrektorami szkół podstawowych poświęcone organizacji egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu ósmoklasisty. Z informacji przekazanych przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach wynika, iż egzamin gimnazjalny w tej szkole się odbędzie.

Największe obawy dotyczą natomiast egzaminu ósmoklasisty. Dyrektorzy pozostałych szkół podstawowych wspólnie z Wójtem Gminy Dobra cały czas poszukują nauczycieli z innych placówek na terenie sąsiednich gmin, nauczycieli emerytów, aby zapewnić pełny skład komisji egzaminacyjnych. Podkreślić należy fakt, iż robią wszystko, aby egzaminy na zakończenie szkoły podstawowej się odbyły.

                                                                                               Wójt Gminy Dobra

Od 8 kwietnia 2019 r. do odwołania w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra, tj.: Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach prowadzona jest akcja strajkowa.

Sytuacja ta ma związek z ogólnopolską akcją protestacyjną, która ma na celu wywalczenie podwyżek płacy zasadniczej dla nauczycieli.

Wójt Gminy Dobra na bieżąco monitoruje sytuację w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra. Pierwsze spotkania z dyrektorami szkół w tej sprawie odbyły się już w minioną  środę. W dniu dzisiejszym dyrektorzy na bieżąco przekazują informacje o liczbie strajkujących nauczycieli oraz liczbie uczniów objętych zajęciami opiekuńczymi w szkołach według danych na godz. 9:00 i 13:00.

Przypomnieć warto, iż na czas prowadzonej akcji strajkowej Wójt Gminy Dobra zmieniła czas pracy Świetlic wiejskich w Buku oraz Łęgach, są one czynne od poniedziałku od godz. 7:00 do 15:00. W przypadku braku możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi przez rodziców mogą oni skorzystać z zajęć prowadzonych przez te świetlice. Z przekazanych informacji przez Kierownika Wydziału ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dobra wynika, iż część rodziców uczniów skorzystało z tej formy opieki.

Ponadto Wójt Gminy Dobra w porozumieniu z Dyrektorem Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej oddelegowała 4 osoby do Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej (od godz. 7.00) oraz 2 osoby do Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach (od godz. 8.00) dla zapewnienia pomocy przy opiece nad dziećmi (na prośbę Dyrektorów tych placówek).

Mimo prowadzonej akcji strajkowej we wszystkich szkołach podstawowych, żadna z nich nie została zamknięta. Szkoły pracują, choć odbywa się to w ograniczonym zakresie. Z uwagi na obowiązujące przepisy, niektóre szkoły mogą przyjąć pod opiekę ograniczoną liczbę dzieci. W związku z tym dyrektorzy szkół na stronach internetowych szkół lub przez dziennik elektroniczny zwrócili się z prośbą do rodziców uczniów o wyrozumiałość oraz o zapewnienie w miarę możliwości opieki dzieciom we własnym zakresie z uwagi na to, iż nie mają pełniej informacji o faktycznej liczbie pracowników przystępujących do strajku. We wszystkich szkołach prowadzone są zajęcia opiekuńcze.

Sytuacja ta nie dotyczy w chwili obecnej Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, który pracuje bez zmian.

Wójt Gminy Dobra

Zarząd Oddziału ZNP w Dobrej poinformował, że od dnia 8 kwietnia 2019r. do odwołania w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra, tj: Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach

odbędzie się strajk.

Wójt Gminy Dobra w porozumieniu z Dyrektorem Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej oddelegowała 4 osoby do Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej ( od godz. 7.00 ) oraz 2 osoby do Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach ( od godz. 8.00 ) dla zapewnienia pomocy przy opiece nad dziećmi ( na prośbę Dyrektorów tych placówek ).

Ponadto zmieniono czas pracy Świetlic wiejskich w Buku oraz Łęgach. Będą one czynne w poniedziałek od godz. 7:00 do 15:00. W przypadku braku możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi przez rodziców mogą oni skorzystać z zajęć prowadzonych przez te świetlice.  

Od dnia 25 marca 2019 r. rozpocznie się nabór do punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra na rok szkolny 2018/2019:

W poniedziałek- bawiliśmy się w ,,Wiosce indiańskiej” którą sami stworzyliśmy. 

We wtorek odwiedzili nas strażacy z Wołczkowa. Wymyślili dla nas ,,Strażacki tor przeszkód". Oczywiście że daliśmy radę w pokonywaniu trudności. Super zabawa!!

W środę pojechaliśmy do kina Helios na film ,,Świat kotów”.

W czwartek zaraz po przyjściu do szkoły wykonywaliśmy składanki papierowe- origami. Efekt naszych prac widoczny jest na tablicy. Następnie mieliśmy zabawy kulinarne- wobec tego wybraliśmy propozycję wykonywania sałatki owocowej. Wyciskaliśmy też sok z cytrusów. Humory dopisywały.

Po południu odwiedził nas Pan Dzielnicowy i Pan ze Straży Gminnej. Mieliśmy pogadankę na temat poprawnego i bezpiecznego zachowywania się w różnych miejscach publicznych w czasie ferii. Następnie świetnie bawiliśmy się chustą w sali gimnastycznej. Uwielbiamy takie zabawy.

W piątek pojechaliśmy do Mierzyna do Fabryki Inspiracji. Pani Magda przygotowała nam pracę pt. ,,Skrzynka na klucze". Troszkę musieliśmy się napracować, ale za to jakie efekty...

W czasie ferii zimowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach został przeprowadzony kapitalny remont łazienki na parterze w budynku szkoły przy ul. Daniela 18. Zgodnie z wymogami Sanepidu poszerzone zostały drzwi wejściowe oraz wyodrębniona jeszcze jedna toaleta z przeznaczeniem dla najmłodszych dzieci. Wymieniono całkowicie glazurę na ścianach i podłodze, armaturę łazienkową oraz oświetlenie, wykonano prace towarzyszące polegające na wymianie instalacji elektrycznej i modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej. Remontu dokonała godna polecenia firma Abis Bud. Efekty remontu wszystkim bardzo się podobają.

Dyrektor PSP w Dołujach

W drugim tygodniu ferii zimowych tj. w dniach od 04.02.2019 do 08.02.2019 w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach odbyły się półkolonie. Przez pięć dni dzieci miały zapewnionych szereg atrakcji. M.in. odbyły się: pokaz z udziałem psów ratowniczych zaprezentowany przez Grupę Poszukiwawczą Straży Pożarnej w Wołczkowie; warsztaty z pieniądzem poprowadzone przez przedstawiciela NBP w Szczecinie; spotkanie z przedstawicielami Straży Pożarnej w Dobrej; wyjazd na trampoliny do Szczecina; wyjazd do kina Helios w Szczecinie; miasteczko ruchu drogowego - zajęcia poprowadzone przez pracowników Straży Gminnej w Dobrej i Komisariatu Policji w Mierzynie; zajęcia plastyczne; zajęcia muzyczne.

Uchwała Nr XXX/403/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie ustalenia  kryteriów rekrutacji do oddziałów  przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra >>pobierz   

Podkategorie