Informuję, że w związku z zawieszeniem przez Zarząd Główny ZNP strajku z dniem 29 kwietnia 2019r. zajęcia dydaktyczne we wszystkich szkołach podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra będą odbywały się zgodnie ustalonymi planami zajęć. 

Dyrektorzy szkół poinformowali o tym rodziców na stronach internetowych szkół.   

Dziękuję rodzicom za okazaną wyrozumiałość w trakcie trwania akcji strajkowej.

Wójt Gminy Dobra

Teresa Dera

W dniu 17 kwietnia 2019 r. zakończył się ostatni dzień egzaminu ósmoklasisty we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra.

To także kolejny dzień strajku we wszystkich szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra (z wyjątkiem Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, który pracuje bez zmian).

Wójt Gminy Dobra na bieżąco monitoruje sytuację w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra. Dyrektorzy szkół każdego dnia przekazują informacje o liczbie strajkujących nauczycieli oraz liczbie uczniów objętych zajęciami opiekuńczymi.

Od 18 kwietnia do 23 kwietnia 2019r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18.04.2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. z 2002r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm ) w szkołach podstawowych, z wyłączeniem oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych, będzie trwała wiosenna przerwa świąteczna.

Dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych będą  w tych dniach prowadzone zajęcia opiekuńcze.  

                                                                                               Wójt Gminy Dobra

W dniu 15 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00 rozpoczął się zgodnie z planem egzamin ósmoklasisty we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra.

To także kolejny dzień strajku we wszystkich szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra (z wyjątkiem Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, który pracuje bez zmian).

Wójt Gminy Dobra na bieżąco monitoruje sytuację w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra. Dyrektorzy szkół każdego dnia przekazują informacje o liczbie strajkujących nauczycieli oraz liczbie uczniów objętych zajęciami opiekuńczymi.

Przypomnieć warto, iż na czas prowadzonej akcji strajkowej Wójt Gminy Dobra zmieniła czas pracy Świetlic wiejskich w Buku oraz Łęgach, są one czynne od poniedziałku od godz. 7:00 do godz. 15:00. Także Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej zmieniła godziny pracy Klubu w Rzędzinach, który jest czynny od poniedziałku od godz. 7:00 do godz. 15:00. W przypadku braku możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi przez rodziców mogą oni skorzystać z zajęć prowadzonych przez klub lub świetlice.

Ponadto Wójt Gminy Dobra w porozumieniu z Dyrektorem Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej oddelegowała 2 osoby do Publicznej Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej (od godz. 7:00), 3 osoby do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie (od godz. 7:00) oraz 1 osobę do Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach (od godz. 7:00) dla zapewnienia pomocy przy opiece nad dziećmi (na prośbę Dyrektorów tych szkół).

Jak do tej pory rodzice odpowiedzieli na apel dyrektorów szkół i zapewnili opiekę dzieciom w miarę własnych możliwości. Żadna ze szkół nie została zamknięta, szkoły pracują choć odbywa się to w ograniczonym zakresie. We wszystkich szkołach prowadzone są zajęcia opiekuńcze.

                                                                                              Wójt Gminy Dobra

 

 

Za nami trzeci dzień egzaminu gimnazjalnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach, w szkole w której funkcjonują jedyne w Gminie Dobra oddziały gimnazjalne. Z przekazanych informacji przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach wynika, iż wszyscy uczniowie uczęszczający do klasy III gimnazjum przystąpili do egzaminu.

            To także kolejny dzień strajku we wszystkich szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra (z wyjątkiem Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, który pracuje bez zmian).

Wójt Gminy Dobra w dalszym ciągu na bieżąco monitoruje sytuację w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra. Dyrektorzy szkół każdego dnia przekazują informacje o liczbie strajkujących nauczycieli oraz liczbie uczniów objętych zajęciami opiekuńczymi.

Dyrektorzy szkół na kolejnym już spotkaniu dotyczącym akcji strajkowej w dniu 12 kwietnia br. poinformowali, iż egzamin ósmoklasisty we wszystkich szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra odbędzie się zgodnie z planem.

W związku z tym dyrektorzy szkół na stronach internetowych szkół lub przez dziennik elektroniczny zwrócili się z prośbą do rodziców uczniów o wyrozumiałość i zapewnienie w miarę możliwości opieki dzieciom we własnym zakresie, z uwagi na trwający strajk oraz egzamin ósmoklasisty w dniach 15-17 kwietnia 2019 r. gdyż, z uwagi na obowiązujące przepisy, niektóre szkoły mogą przyjąć pod opiekę ograniczoną liczbę dzieci.

Przypomnieć warto, iż na czas prowadzonej akcji strajkowej Wójt Gminy Dobra zmieniła czas pracy Świetlic wiejskich w Buku oraz Łęgach, są one czynne od poniedziałku od godz. 7:00 do godz. 15:00. Także Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej zmieniła godziny pracy Klubu w Rzędzinach, który będzie czynny od poniedziałku do środy w godz. od godz. 7:00 do godz. 15:00. W przypadku braku możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi przez rodziców mogą oni skorzystać z zajęć prowadzonych przez klub lub świetlice.

Ponadto Wójt Gminy Dobra w porozumieniu z Dyrektorem Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej oddelegowała na poniedziałek 2 osoby do Publicznej Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej (od godz. 7:00), 3 osoby do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie (od godz. 7:00) oraz 1 osobę do Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach (od godz. 7:00) dla zapewnienia pomocy przy opiece nad dziećmi (na prośbę Dyrektorów tych szkół).

Jak do tej pory rodzice odpowiedzieli na apel dyrektorów szkół i zapewnili opiekę dzieciom w miarę własnych możliwości. Żadna ze szkół nie została zamknięta, szkoły pracują choć odbywa się to w ograniczonym zakresie. We wszystkich szkołach prowadzone są zajęcia opiekuńcze.

                                                                                              Wójt Gminy Dobra

W dniu dzisiejszym  rozpoczął się drugi dzień egzaminu gimnazjalnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach,  w której funkcjonują jedyne w Gminie Dobra oddziały gimnazjalne. Z przekazanych informacji przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach wynika, iż wszyscy uczniowie uczęszczający do klasy III gimnazjum przystąpili do egzaminu.

Kolejny dzień we wszystkich szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra trwa bezterminowy strajk nauczycieli. Sytuacja ta nie dotyczy Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, który pracuje bez zmian.

Wójt Gminy Dobra na bieżąco monitoruje sytuację w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra. Dyrektorzy szkół każdego dnia przekazują informacje o liczbie strajkujących nauczycieli oraz liczbie uczniów objętych zajęciami opiekuńczymi.

Mimo prowadzonego strajku do Urzędu Gminy Dobra nie wpłynęły sygnały, o tym aby któraś ze szkół miała problemy z zapewnieniem opieki dla dzieci. Rodzice odpowiedzieli na apel dyrektorów szkół i zapewnili opiekę dzieciom w miarę własnych możliwości. Żadna ze szkół nie została zamknięta, szkoły pracują choć odbywa się to w ograniczonym zakresie.
We wszystkich szkołach prowadzone są zajęcia opiekuńcze.

Przypomnieć należy, iż na czas prowadzonej akcji strajkowej Wójt Gminy Dobra zmieniła czas pracy Świetlic wiejskich w Buku oraz Łęgach, są one czynne od poniedziałku od godz. 7:00 do 15:00. W przypadku braku możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi przez rodziców mogą oni skorzystać z zajęć prowadzonych przez te świetlice.

                                                                                               Wójt Gminy Dobra

W dniu 10 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00 rozpoczął się zgodnie z planem egzamin gimnazjalny w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach, w szkole w której funkcjonują jedyne w Gminie Dobra oddziały gimnazjalne. Z przekazanych informacji przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach wynika, iż wszyscy uczniowie uczęszczający do klasy III gimnazjum przystąpili do egzaminu.

W dalszym ciągu we wszystkich szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra trwa bezterminowy strajk. Sytuacja ta nie dotyczy Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, który pracuje bez zmian.

Wójt Gminy Dobra na bieżąco monitoruje sytuację w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra. Dyrektorzy szkół każdego dnia przekazują informacje o liczbie strajkujących nauczycieli oraz liczbie uczniów objętych zajęciami opiekuńczymi.

Mimo prowadzonego strajku do Urzędu Gminy Dobra nie wpłynęły sygnały, o tym aby któraś ze szkół miała problemy z zapewnieniem opieki dla dzieci. Rodzice odpowiedzieli na apel dyrektorów szkół i zapewnili opiekę dzieciom w miarę własnych możliwości. Żadna ze szkół nie została zamknięta, szkoły pracują choć odbywa się to w ograniczonym zakresie. We wszystkich szkołach prowadzone są zajęcia opiekuńcze.

Przypomnieć warto, iż na czas prowadzonej akcji strajkowej Wójt Gminy Dobra zmieniła czas pracy Świetlic wiejskich w Buku oraz Łęgach, są one czynne od poniedziałku od godz. 7:00 do 15:00. W przypadku braku możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi przez rodziców mogą oni skorzystać z zajęć prowadzonych przez te świetlice.

Wójt Gminy Dobra

Od 08 kwietnia 2019 r. we wszystkich szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra, podobnie jak w innych polskich miastach i gminach rozpoczął się bezterminowy strajk. Sytuacja ta nie dotyczy w chwili obecnej Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, który pracuje bez zmian.

Przypomnieć warto, iż na czas prowadzonej akcji strajkowej Wójt Gminy Dobra zmieniła czas pracy Świetlic wiejskich w Buku oraz Łęgach, są one czynne od poniedziałku od godz. 7:00 do 15:00. W przypadku braku możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi przez rodziców mogą oni skorzystać z zajęć prowadzonych przez te świetlice.

Mimo prowadzonego strajku do Urzędu Gminy Dobra nie wpłynęły sygnały, o tym aby któraś ze szkół miała problemy z zapewnieniem opieki dla dzieci. Rodzice odpowiedzieli na apel dyrektorów szkół i zapewnili opiekę dzieciom w miarę własnych możliwości. Żadna ze szkół nie została zamknięta, szkoły pracują choć odbywa się to w ograniczonym zakresie. We wszystkich szkołach prowadzone są zajęcia opiekuńcze.

Wójt Gminy Dobra na bieżąco monitoruje sytuację w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra. Dyrektorzy każdego dnia na bieżąco przekazują informacje o liczbie strajkujących nauczycieli oraz liczbie uczniów objętych zajęciami opiekuńczymi według danych na godz. 9:00 i 13:00.

Ponadto w dniu 09 kwietnia br. odbyło się kolejne spotkanie z dyrektorami szkół podstawowych poświęcone organizacji egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu ósmoklasisty. Z informacji przekazanych przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach wynika, iż egzamin gimnazjalny w tej szkole się odbędzie.

Największe obawy dotyczą natomiast egzaminu ósmoklasisty. Dyrektorzy pozostałych szkół podstawowych wspólnie z Wójtem Gminy Dobra cały czas poszukują nauczycieli z innych placówek na terenie sąsiednich gmin, nauczycieli emerytów, aby zapewnić pełny skład komisji egzaminacyjnych. Podkreślić należy fakt, iż robią wszystko, aby egzaminy na zakończenie szkoły podstawowej się odbyły.

                                                                                               Wójt Gminy Dobra

Od 8 kwietnia 2019 r. do odwołania w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra, tj.: Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach prowadzona jest akcja strajkowa.

Sytuacja ta ma związek z ogólnopolską akcją protestacyjną, która ma na celu wywalczenie podwyżek płacy zasadniczej dla nauczycieli.

Wójt Gminy Dobra na bieżąco monitoruje sytuację w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra. Pierwsze spotkania z dyrektorami szkół w tej sprawie odbyły się już w minioną  środę. W dniu dzisiejszym dyrektorzy na bieżąco przekazują informacje o liczbie strajkujących nauczycieli oraz liczbie uczniów objętych zajęciami opiekuńczymi w szkołach według danych na godz. 9:00 i 13:00.

Przypomnieć warto, iż na czas prowadzonej akcji strajkowej Wójt Gminy Dobra zmieniła czas pracy Świetlic wiejskich w Buku oraz Łęgach, są one czynne od poniedziałku od godz. 7:00 do 15:00. W przypadku braku możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi przez rodziców mogą oni skorzystać z zajęć prowadzonych przez te świetlice. Z przekazanych informacji przez Kierownika Wydziału ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dobra wynika, iż część rodziców uczniów skorzystało z tej formy opieki.

Ponadto Wójt Gminy Dobra w porozumieniu z Dyrektorem Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej oddelegowała 4 osoby do Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej (od godz. 7.00) oraz 2 osoby do Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach (od godz. 8.00) dla zapewnienia pomocy przy opiece nad dziećmi (na prośbę Dyrektorów tych placówek).

Mimo prowadzonej akcji strajkowej we wszystkich szkołach podstawowych, żadna z nich nie została zamknięta. Szkoły pracują, choć odbywa się to w ograniczonym zakresie. Z uwagi na obowiązujące przepisy, niektóre szkoły mogą przyjąć pod opiekę ograniczoną liczbę dzieci. W związku z tym dyrektorzy szkół na stronach internetowych szkół lub przez dziennik elektroniczny zwrócili się z prośbą do rodziców uczniów o wyrozumiałość oraz o zapewnienie w miarę możliwości opieki dzieciom we własnym zakresie z uwagi na to, iż nie mają pełniej informacji o faktycznej liczbie pracowników przystępujących do strajku. We wszystkich szkołach prowadzone są zajęcia opiekuńcze.

Sytuacja ta nie dotyczy w chwili obecnej Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, który pracuje bez zmian.

Wójt Gminy Dobra

Podkategorie