Wójt Gminy Dobra gratuluje nowej Dyrektor Przedszkola w MierzynieW dniu 01.09.2021 r. zarządzeniem Nr 116/2021 z dnia 31.08.2021 r. Wójt Gminy Dobra Pani Teresa Dera powierzyła pełnienie obowiązków Dyrektora Zespołu Przedszkoli w Mierzynie Pani Beacie Nowickiej.

Pani Beata Nowicka od 01 września 2015 r. była zatrudniona w Punkcie przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego, który z dniem 01 września 2020 r. został przekształcony w Przedszkole Publiczne Nr 2 w Mierzynie, a następnie włączone w Zespół Przedszkoli w Mierzynie. W okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. pełniła funkcję Wicedyrektora Zespołu Przedszkoli w Mierzynie.

Wójt Gminy Dobra
Teresa Dera

  • DSC_0242
  • DSC_0249
  • DSC_0256