Zarząd Oddziału ZNP w Dobrej poinformował, że od dnia 8 kwietnia 2019r. do odwołania w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra, tj: Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach

odbędzie się strajk.

Wójt Gminy Dobra w porozumieniu z Dyrektorem Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej oddelegowała 4 osoby do Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej ( od godz. 7.00 ) oraz 2 osoby do Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach ( od godz. 8.00 ) dla zapewnienia pomocy przy opiece nad dziećmi ( na prośbę Dyrektorów tych placówek ).

Ponadto zmieniono czas pracy Świetlic wiejskich w Buku oraz Łęgach. Będą one czynne w poniedziałek od godz. 7:00 do 15:00. W przypadku braku możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi przez rodziców mogą oni skorzystać z zajęć prowadzonych przez te świetlice.  

Sytuacja ta ma związek z ogólnopolską akcją protestacyjną, która ma na celu wywalczenie podwyżek płacy zasadniczej dla nauczycieli.

Na stronach internetowych szkół zamieszczone zostały informacje o prowadzonej akcji strajkowej. Ponadto Dyrektorzy zwrócili się w prośbą do rodziców uczniów o wyrozumiałość oraz o zapewnienie w miarę możliwości opieki dzieciom we własnym zakresie z uwagi na to, iż nie mają pełniej informacji o faktycznej liczbie pracowników przystępujących do strajku. Tym samym bardzo trudno jest zaplanować zajęcia opiekuńcze.

Wójt Gminy Dobra