Uchwała Nr XXX/402/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra >>pobierz