Od środy ( 16.01.2019r.)  we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy Dobra występują problemy kadrowe, jednak szkoły te pracują choć w ograniczonym zakresie. Od poniedziałku dyrektorzy szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra sygnalizowali możliwość wystąpienia problemów z kadrą. Nauczyciele nie stawiali się do pracy z uwagi na przebywanie na zwolnieniach lekarskich lub urlopach okolicznościowych. Sytuacja ta ma związek z ogólnopolską akcją protestacyjną, która ma na celu wywalczenie podwyżek płacy zasadniczej dla nauczycieli.

Mimo występujących problemów kadrowych we wszystkich szkołach podstawowych, żadna z nich nie została zamknięta. Szkoły pracują, choć odbywa się to w ograniczonym zakresie. Z uwagi na obowiązujące przepisy, niektóre szkoły mogą przyjąć pod opiekę ograniczoną liczbę dzieci. W związku z tym dyrektorzy szkół na stronach internetowych szkół lub przez dziennik elektroniczny apelowali do rodziców, aby w miarę możliwości zorganizowali opiekę swoim dzieciom we własnym zakresie. We wszystkich szkołach prowadzone są zajęcia opiekuńcze.

Sytuacja ta nie dotyczy w chwili obecnej punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Bezrzeczu, Dołujach i Mierzynie, które pracują bez zmian.

Szczegółowa lista szkół podstawowych, w których od środy odnotowane zostały problemy kadrowe znajduje się poniżej:

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach.

 Joanna Hrabska

                                                                                              Kierownik ZEAS w Dobrej