Dnia 25 września 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach odbył się niezwykły koncert.

Naszymi gośćmi byli Panowie Jacek i Michał Musiatowicz z recitalem: ,,Czy słowem można zabić?”. Tato – Jacek porywająco opowiadał, syn - Michał podzielił się z nami swoją gitarową pasją. To było naprawdę niezwykłe wydarzenie: profilaktyka nie prelekcja! W tym blisko dwugodzinnym spotkaniu zostały poruszone tematy; cyberprzemocy, zagrożeń płynących z używania narkotyków, alkoholu, dopalaczy. Istotną rolę pełniły przekazy dotyczące wartości w życiu młodego człowieka oraz kultury słowa. Muzyka w wykonaniu syna – Michała na najwyższym światowym poziomie.

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach uczestniczyli w tym wydarzeniu dzięki środkom finansowym z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok.

Lidia Krakowiak

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/zajecia-profilaktyczne/szkola-doluje