Miło mi poinformować, iż w dniu 25 sierpnia 2015 r. podpisana została umowa na świadczenie usługi dowozu dzieci zamieszkałych w Wołczkowie i Bezrzeczu, uczęszczających do oddziału przedszkolnego  w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie w roku szkolnym 2015/2016.
Wykonawcą usługi będzie: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie.

Mając powyższe na uwadze poniżej przedstawiam harmonogram przewozu dzieci:

I. Dowóz dzieci do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie:

Miejscowość Lokalizacja przystanku Godzina odjazdu
Wołczkowo przystanek autobusowy przy ul. Lipowej - przy boisku sportowym 7:30
Wołczkowo przystanek autobusowy przy kościele 7:32
Wołczkowo przystanek autobusowy przy ul. Słonecznej 7:33
Bezrzecze przystanek autobusowy – pętla autobusu nr 74, przy ul. Górnej 7:35
Bezrzecze przystanek autobusowy przy kościele 7:36
Mierzyn przystanek autobusowy na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 27 7:50

 

II. Odwóz dzieci Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie:

Miejscowość Lokalizacja przystanku Godzina odjazdu
Mierzyn przystanek autobusowy na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 27 16:30
Bezrzecze parking przy boisku sportowym, przy ul. Górnej 16:44
Wołczkowo przystanek autobusowy przy ul. Słonecznej 16:47
Wołczkowo przystanek autobusowy przy remizie strażackiej 16:48
Wołczkowo przystanek autobusowy przy ul. Lipowej przy boisku sportowym 16:50

Wójt Gminy Dobra