Miło mi poinformować, iż w dniu 11 sierpnia 2015 r. ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy świadczącego usługę dowozu dzieci zamieszkałych w Wołczkowie i Bezrzeczu do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie w roku szkolnym 2015/2016. Termin otwarcia ofert: 20.08.2015 r.

Jednocześnie informuję, iż po wyłonieniu Wykonawcy rodzice, którzy zadeklarowali wolę dowozu dzieci do szkoły przez gminę zostaną niezwłocznie poinformowani.

Wójt Gminy Dobra