Mierzyn, 22.06.2015 r.

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH
do Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie - wyniki

Na podstawie art. 20zc ust. 3 ustawy z dnia 06 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm.) komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przejętych do Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie na rok szkolny 2015/2016:

 

 

1)     Błaszczyk Zofia

2)     Czapla Katarzyna Anna

3)     Czernia Katarzyna Anna

4)     Giżycki Alan Przemysław

5)     Hajkowska Alicja Wiktoria

6)     Kędziorek Sara

7)     Kobierowska Amelia

8)     Liwendowski Rafał

9)     Liwendowski Robert

10) Łabisz Maja

11) Małaszczycka Martyna

12) Michalski Jakub Marcin

13) Owczarek Daria

14) Półgęsek Antonina

15) Sala Przemysław Krzysztof

16) Szymańska Arlena Julia

17) Turbiak Aleksander Paweł

18) Zatara Marcin

19) Zych Nikola

20) Pęski Szymon

21) Porawski Paweł

22) Rynowiecka Julia

 

Minimalna liczba punktów uprawniających do przyjęcia do Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie wynosi 0 pkt na podstawie art. 20c ust.6 ww. ustawy.

Na podstawie art. 20zc ust. 3 ustawy z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm.) komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów nieprzyjętych do Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie na rok szkolny 2015/2016 z powodu oczekiwania na opinię w sprawie odroczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

1)     Fiuk Leonard Marek

2)     Gołaś Marcelina

3)     Wojnarowska Zofia

W/w kandydaci zostaną przyjęci po dostarczeniu decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Ewa Markiewicz