Mierzyn, dnia 16 czerwca 2015 r.

Nabór do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie - wyniki

Na podstawie art. 20zc ust. 3 ustawy z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 poz. 7 z późn. zm.) Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie na rok szkolny 2015/2016:

 

1. Błaszczyk Zofia
2. Czapla Katarzyna Anna
3. Czernia Katarzyna Anna
4. Giżycki Alan Przemysław
5. Hajkowska Alicja Wiktoria
6. Jemielity Milena
7. Kędziorek Sara
8. Kobierowska Amelia
9. Liwendowski Rafał
10. Liwendowski Robert
11. Łabisz Maja
12. Małaszczycka Martyna
13. Michalski Jakub Marcin
14. Owczarek Daria
15. Półgęsek Antonina
16. Sala Przemysław Krzysztof
17. Szymańska Arlena Julia
18. Turbiak Aleksander Paweł
19. Zatara Marcin
20.Zych Nikola

Minimalna liczba punktów uprawniających do przyjęcia do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie wynosi 0 pkt na podstawie art. 20c ust.6 ww. ustawy.

Na podstawie art. 20zc ust. 3 ustawy z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm.) Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie na rok szkolny 2015/2016 z powodu oczekiwania na opinię w sprawie odroczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
1) Fiuk Leonard Marek
2) Gołaś Marcelina
3) Lemiesz Klaudia Maja
4) Pęski Szymon
5) Porawski Paweł
6) Rynowiecka Julia
7) Wojnarowska Zofia

W/w kandydaci zostaną zakwalifikowani po dostarczeniu decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych zostaną powiadomieni telefonicznie, a w dniach  17.06 - 19.06.2015r. w godz. 7:00 - 15:00 zobowiązani są osobiście  w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
Ewa Markiewicz