Dołuje, 23.06.2015r.

 

Nabór do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej
w Dołujach w Zespole Szkół w Dołujach – wyniki:

 

Na podstawie art. 20zc ust. 3 Ustawy z dnia 06 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm.) komisja rekrutacyjna  w wyniku wpłynięcia dwóch rezygnacji podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych na dwa wolne miejsca do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach w Zespole Szkół w Dołujach na rok szkolny 2015/2016:

  1. Płusa Malwina
  2. Szota Artur

 

Minimalna liczba punktów uprawniających do przyjęcia do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach w Zespole Szkół w Dołujach wynosi 12 pkt na podstawie art. 20c ust.6 ww. ustawy.

 

Lista kandydatów niezakwalifikowanych:

Na podstawie art. 20zc ust. 3 Ustawy z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z póżn. zm.) komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów niezakwalifikowanych:

1. Ptak Mateusz

 

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych zostaną powiadomieni telefonicznie, a w dniach 24.06 -25.06.2015 r. w godzinach 7:30 -13:00 zobowiązani są osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół w Dołujach przy ulicy Daniela 18 potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Lidia Krakowiak