Dym unoszący się z kominaOd początku sezonu grzewczego do Straży Gminnej w Dobrej wpływają zgłoszenia dotyczące podejrzenia spalania odpadów w piecach. Uzasadniane to jest zawsze wydobywającym się dymem z komina. Niektóre wskazywane adresy były już wielokrotnie kontrolowane. W zdecydowanej większości przypadków nie ujawniono aby w piecach spalane były odpady, pomimo, iż naocznie stwierdzano wydobywający się z komina cuchnący dym. Z każdej kontroli sporządzany jest protokół i dokumentacja fotograficzna. Najwięcej przypadków, w których faktycznie strażnicy gminni potwierdzali mocne dymienie z komina, w tym nieprzyjemny zapach dotyczyło spalania w piecach węgla. W każdym przypadku w trakcie przeprowadzanej kontroli strażnicy gminni proszą także o okazanie aktualnego potwierdzenia przeglądu komina przez kominiarza. Przy braku dawany jest krótki termin na wykonanie stosownego przeglądu, wraz z informacją, iż przy braku jego wykonania powiadomiony zostanie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – strażnicy gminni nie posiadają uprawnień do ukarania za brak przeglądu.

Od dnia 12 października zgodnie z poleceniem Wojewody Zachodniopomorskiego wszystkie straże gminne/miejskie realizują swoje zadania głównie w zakresie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19. Realizowane jest to w ramach wspólnych służb z Policją lub samodzielnie, ale poprzez bezpośrednie zlecanie realizacji określonych czynności przez Policję. Wojewoda jednocześnie polecił ograniczyć do niezbędnego minimum realizacje innych zadań.

W praktyce ponad 50% służb realizowanych jest obecnie wspólnie z funkcjonariuszami Policji. Z uwagi na zwiększającą się liczbą osób poddanych kwarantannie na zlecenie Policji strażnicy gminni  zostali włączeniu do sprawdzania przestrzegania obowiązku poddania się kwarantannie. Realizując to zadanie w dniu 23 października strażnicy gminni stwierdzili brak w miejscu zamieszkania osoby poddanej kwarantannie. W rozmowie telefonicznej mężczyzna  przekazał, że wyjechał ,,na wieś". Niestety będzie się to wiązało z bardzo poważnymi skutkami finansowymi. Sanepid za naruszenie zasad przestrzegania kwarantanny może nałożyć karę od 5 000 zł  do 30 000 zł.

W dniu 23 października 2020 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. W ustawie tej jednoznacznie uregulowano między innymi podnoszone dotychczas wątpliowości co do możliwości karania przez Policję, czy też straże gminne/miejskie nieprzestrzegania wprowadzonych zakazów i nakazów mających na celu  przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID-19. Przyjęte rozwiązania jednoznacznie i bez żadnych wątpliwości prawnych wprowadzają odpowiedzialność karną między innymi za brak lub niewłaściwe noszenie maseczek. W takim przypadku grozi kara grzywny w postępowaniu mandatowym do 1 000 zł, a w sądowym do 5 000 zł. Ustawa trafiła do Senatu, najprawdopodobniej rozwiązania te wejdą w życie w najbliższych dniach.

Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19 nakazanych przez wojewodę, w ścisłej współpracy z Policją i w dużej części zlecanych przez Policję powoduje, że pozostałe interwencje, także te zgłaszane przez mieszkańców realizowane są w ograniczonym zakresie, głównie w zakresie zagrożeń życia i zdrowia. Pozostałe zgłoszenia mieszkańców będą realizowane w miarę możliwości organizacyjnych.

W związku z powyższym proszę o wyrozumiałość w tym zakresie, a jednocześnie przestrzeganie w przestrzeni publicznej wprowadzonych zakazów i nakazów mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID-19.

Andrzej Budzyński

Komendant Straży Gminnej

WykrzyknikZ dniem 26 października 2020 r. zmienia się rozkład czasu pracy Straży Gminnej. W dni powszednie Straż Gminna pracuje w godz. 07:00 do 20:00, w soboty w godz. 07:00-15:00. Główną przyczyną zmiany czasu pracy jest zwiększenie możliwości realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19. W tym zakresie w związku z poleceniem Wojewody Zachodniopomorskiego wszystkie straże gminne/miejskie realizują swoje zadania głównie w tym zakresie w ramach wspólnych służb z Policją lub samodzielnie, ale poprzez bezpośrednie zlecanie realizacji określonych czynności przez Policję. 

Andrzej Budzyński
Komendant Straży Gminnej

 

Straż Gminna w Dobrej w dniu 17 września ujawniła dużą ilość wyrzuconych odpadów na skraju lasu  w pobliżu skrzyżowania dróg Dobra-Buk-Lubieszyn.

W wyniku bardzo dokładnego przeszukania wyrzuconych śmieci nie ujawniono dowodów wskazujących na ewentualne źródło pochodzenia odpadów. Jest to stara wełna mineralna, pochodząca zapewne z remontu budynku. Jej charakter wskazuje, że najprawdopodobniej było nią ocieplone poddasze.

Z uwagi na fakt, iż miejsce wyrzuconych odpadów znajduje się blisko drogi głównej zwracam się z prośbą o ewentualne informacje mogące doprowadzić do ustalenia nieruchomości, skąd pochodzą odpady, a w rezultacie sprawcy. Możliwe, że ktoś widział pojazd wjeżdżający w drogę leśną lub z niej wyjeżdżający. Ponadto przydatne mogą być informacje o obecnie trwającym remoncie budynku. W takiej sytuacji sprawdzimy, czy odpady powstałe w trakcie remontu zostały właściwie zagospodarowane.

Komendant Straży Gminnej w Dobrej

      Andrzej Budzyński     

W dniu 19 września 2020 r. strażnicy gminni nadzorowali akcję odbioru odpadów gabarytowych z Gminy Dobra. W jej trakcie uzyskali informację o wyrzuceniu dużej ilości zmieszanych odpadów komunalnych do jednego z podstawionych kontenerów.  W wyniku szybko podjętych czynności ustalono sprawcę. Okazało się, że mężczyzna wyrzucił do kontenera całą przyczepkę takich odpadów. Pozyskał je z nieznanego źródła w zamian za drewno opałowe. Nie chciał wskazać z jakiej nieruchomości faktycznie pochodzą zmieszane odpady komunalne. Został ukarany mandatem karnym oraz zobowiązany do zabrania tych odpadów z kontenera na odpady gabarytowe, co uczynił.

 

Komendant Straży Gminnej W Dobrej

Andrzej Budzyński   

Śmieci w lesieStraż Gminna w Dobrej w dniu 8 września br. ujawniła dużą ilość wyrzuconych odpadów budowlanych na skraju lasu, z tyłu kortów tenisowych przed m. Grzepnica. W wyniku natychmiast podjętych czynności wyjaśniających ujawniono kilka dowodów wskazujących na źródło pochodzenia odpadów – firmę budowlaną ze Szczecina. Natychmiast strażnicy gminni udali się do właściciela firmy. Ten w pierwszej chwili twierdził, że nie wie o co chodzi. Jednak, gdy przedstawiono mu część dowodów oraz wskazano, że w takiej sytuacji dalsze postępowanie będzie przed sądem przyznał, że śmieci pochodzą faktycznie z jednej z budów i wyrzucił je jego pracownik.

Straż Gminna w Dobrej w dniu 18 czerwca ujawniła wyrzucone odpady przy drodze z m. Dobra w kierunku skrzyżowania Buk- Lubieszyn. Wśród odpadów były dwa worki z odpadami segregowanymi, jeden z papierem, drugi z tworzywami sztucznymi. Ponadto wyrzucone zostało pudełko kartonowe z różnymi odpadami oraz kilka samych opakowań kartonowych. Przeprowadzone oględziny wyrzuconych odpadów wskazywały, że najprawdopodobniej pochodzą one albo z domu po zakończonej budowie i przez zamieszkaniem lub z domu, który zmienił właściciela.

Do Straży Gminnej w Dobrej i Policji wpływają liczne skargi osób, szczególnie tych spacerujących w lesie, na temat brawurowej jazdy kierujących motocyklami oraz pojazdami typu quad. Najwięcej takich skarg dotyczy kompleksu leśnego w rejonie miejscowości Wołczkowo-Dobra. W dniu 20 maja strażnicy gminni przyjęli kolejne takie zgłoszenia wskazujące, że chwilę wcześniej kierujący motocyklem porusza się po lesie, nie zwraca uwagi na osoby spacerujące, stwarza przy tym realne zagrożenie dla spacerowiczów.

Podkategorie