Grafika KPRM apelująca: "Zasłoń usta i nos. Dbajmy o siebie nawzajem"Szanowni mieszkańcy, w całej Polsce dramatycznie rośnie liczba osób zakażonych koronawirusem, nie omija to także województwa zachodniopomorskiego, a także naszej Gminy. Dane są alarmujące. Jednym z podstawowych sposobów na ograniczenia transmisji wirusa i tym samym zmniejszenie liczby zakażeń (oprócz szczepień) jest przestrzeganie podstawowych wymogów w przestrzeni publicznej. Obowiązujące przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nakładają obowiązek utrzymywania dystansu 1,5 metra w trakcie przemieszczania się, w naszych gminnych realiach to głównie okolice przystanków autobusowych. Drugim obowiązkiem jest nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki. Nie może to być chusta, szalik, apaszka itp. Nakaz ten obowiązuje między innymi w placówkach handlowych, w środkach transportu zbiorowego, w kościołach.

Straż Gminna w Dobrej od momentu wzrostu liczby zakażeń codziennie dokonuje czynności kontrolnych, głównie w zakresie przestrzegania nakazu zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki w placówkach handlowych. Kontrole takie będą dotyczyły także środków komunikacji zbiorowej. Ponadto 19 listopada 2021r. Wojewoda wydał polecenie, aby straże gminne/miejskie skutecznie egzekwowały przestrzeganie wyżej wymienionych przepisów przeciwepidemicznych.

Znicze i wrzosy w liściachRokrocznie w dni poprzedzające oraz w dniu Wszystkich Świętych wzrasta ruch na samych cmentarzach oraz w ich okolicy. W przypadku naszej Gminy są to cmentarze w Mierzynie, Wołczkowie i Dobrej. Sytuację pogorsza panująca pogoda, szybciej zapada zmrok, jezdnia często jest mokra powodując wydłużenie drogi hamowania.

Stąd apel do mieszkańców, udając się na cmentarz w godzinach popołudniowych należy wyposażyć się w elementy odblaskowe, należy zachować szczególną uwagę przy przechodzeniu przez jezdnię. Kierowcy powinni parkować pojazdy nie utrudniając innym ruchu i nie stwarzając niebezpieczeństwa. W tych dniach z uwagi na wzmożony ruch pieszych absolutnie niedopuszczalnym jest parkowanie na chodniku w sposób uniemożliwiający poruszanie się nim osób. 

Ponadto apeluję o zwracanie uwagi na osoby podejrzanie zachowujące się na cmentarzu i w jego okolicy. Wzmożony ruch oraz wizyty na cmentarzach są zachętą dla potencjalnych złodziei, w tym także kradzieży ustawianych na grobach kwiatów, wieńców, zniczy itp. W przypadku zauważenia takich osób należy jak najszybciej powiadomić Policję tel: 47 78 26 31 lub 47 78 26 313 albo Straż Gminną tel: 311 52 56 lub 501 701 076.

Zarówno Policja jaki i strażnicy gminni w ramach realizowanych zadań w tym okresie szczególną uwagę zwrócą na okolice cmentarzy oraz same cmentarze. W dniu 1 listopada zaplanowane są wspólne służby Straży Gminnej i Policji.

Komendant SG
Andrzej Budzyński

Zdjęcie: www.pixabay.com

Zdjęcie odpadów wyrzuconych w lesieW niedzielę 03 października na skrzynkę e-mail wpłynęło zgłoszenie mieszkańca Bezrzecza dotyczące ujawnienia w lesie dużej ilości wyrzuconych odpadów. Podobne zgłoszenie w poniedziałek jeden z mieszkańców złożył osobiście w siedzibie straży gminnej. W wyniku oględzin odpadów oraz analizy zebranych dowodów ustalono, że odpady najprawdopodobniej pochodzą z Niemiec. Skontaktowano się z właścicielem odpadów. Został on przesłuchany w siedzibie straży gminnej. W wyniku tej czynności ustalono dane jednego ze sprawców, który odebrał odpady i obiecywał, że odda je do utylizacji. W rezultacie jednak znalazły się one w lesie. Dalsze błyskawiczne działania doprowadziły do przyjazdu w miejsce ujawnienia odpadów, obydwu mężczyzn, którzy odebrali je z Niemiec i następnie wyrzucili do lasu. Przyznali się do tego czynu. Zostali ukarani maksymalnymi dopuszczalnymi mandatami karnymi łącznie po 1000 zł każdy. W obecności strażników uprzątnęli śmieci z lasu. Smutnym jest fakt, że są to mieszkańcy naszej Gminy, którzy dopuścili się przywozu śmieci z Niemiec i zaśmiecają nasze tereny. Jednocześnie został ukarany właściciel odpadów, gdyż przekazał je nieuprawnionej osobie.

Duży dym lecący z komina domuZbliża się kolejny sezon grzewczy. Do Straży Gminnej w Dobrej wpłynęły już pierwsze zgłoszenia dotyczące podejrzenia spalania odpadów w piecach. Uzasadniane było to wydobywającym się dymem z komina. Wszystkie takie zgłoszenia zostają sprawdzone przez strażników gminnych. Ponadto strażnicy gminni samodzielnie mogą przeprowadzić takie kontrole w podejrzanej sytuacji. Uprawnienia do przeprowadzenia kontroli wynikają z art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska. Na podstawie, tego artykułu strażnicy gminni posiadają stosowne upoważnienia i mogą wejść na ternem kontrolowanej nieruchomości w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych. Ewentualne uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem, w takiej sytuacji zostałoby złożone zawiadomienie do prokuratury.

Człowiek na drodze po zmroku. Źródło: KMP Ruda ŚląskaZbliżający się okres jesienny to bardzo często pogoda pochmurna, deszczowa, mglista, szybciej zapadający zmierzch. Stąd też apel- nośmy elementy odblaskowe.

Światło odblaskowe – to błysk rozsądku na drodze - w mieście i poza miastem

Piesi mylą dwa pojęcia – widzieć i być widocznym. Sądzą, że jeżeli widzą nadjeżdżający z przeciwka samochód lub jego światła, to i oni są widziani przez kierującego pojazdem. To błąd! Im wcześniej kierowca zauważy pieszego na jezdni tym skuteczniej zahamuje. Nie jest przesadą hasło, które mówi, że

Odblask = życie.

Elementy odblaskowe są tak dobrze widoczne ponieważ odbijają światła. Prawidłowo noszone odblaski powinny być umieszczone w takim miejscu, aby znalazły się w polu działania świateł samochodowych i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obu kierunków z tyłu i z przodu.

Śmieci wyrzucane przez właściciela sklepuPracownicy Urzędu Gminy zajmujący się pracami porządkowymi od kilku miesięcy ujawniali przypadki wyrzucania odpadów komunalnych na parkingi leśne przy drodze Lubieszyn – Buk. Charakter odpadów wskazywał, że pochodzą one ze sklepu. Po kolejnym takim przypadku śmieci zostały dokładnie przeszukane, ujawnione zostały dowody wskazujące na konkretny sklep w Szczecinie. W odstępach dwu-trzy tygodniowych ujawniano kolejne przypadki wyrzucenia identycznych odpadów, każdorazowo dokładnie przeszukiwano śmieci. Bezsprzecznie potwierdzono, między innymi poprzez porównanie opakowań po produktach i dat ich zakupu w hurtowni mięsnej, że pochodzą one z tego samego sklepu.

Śmieci znalezione w lesiePatrol Straży Gminnej w Dobrej w dniu 24 sierpnia w trakcie patrolowanie ternu leśnego ujawnił 7 wyrzuconych worków z odpadami. W wyniku bardzo dokładnego przeszukania wyrzuconych śmieci ujawniono dowody wskazujące na źródło pochodzenia odpadów, to jest na obcokrajowca zamieszkującego na terenie naszej Gminy. Adres ten znany był już strażnikom z wcześniejszych interwencji. Nieruchomość wykorzystywana jest przez właściciela - firmę do wynajmu dla swoich pracowników - obcokrajowców. W toku dalszych czynności ustalono, że bezpośredni sprawca już wyjechał z Polski. Przeprowadzono szczegółową kontrolę gospodarki odpadami komunalnymi. W jej wyniku stwierdzono rażące nieprzestrzegania zasad segregacji odpadów. Osoby odpowiedzialne z ramienia właściciela nieruchomości zostały ukarane mandatami karnymi w łącznej kwocie 1 100 zł. Ponadto bezpośrednio pod nadzorem strażników śmieci zostały uprzątnięte.

Odpady znalezione przez Straż GminnąW dniu 03.08.2021 patrol Straży Gminnej w Dobrej patrolując tereny gminne w miejscowości Dołuje na drodze polnej prowadzącej w kierunku Kościna wykrył dużą ilość wyrzucanych odpadów. Wśród nich znajdowały się porzucone odpady takie jak pojemniki plastikowe o pojemności 15L wypełnione czarną gęstą mazią o zapachu nieokreślonym, części samochodowe, wiadra, kartony, odpady budowlane oraz odpady komunalne.

W wyniku szczegółowych oględzin miejsca i odpadów ujawniono dowód wskazujący na potencjonalne źródło pochodzenia opadów – na miejscowość w pobliżu Stargardu. Dalsze ustalenia wskazywały, że sprawcami są osoby do niedawna zamieszkujące w Szczecinie, w dzielnicy Gumieńce, które wyprowadziły się do miejscowości pod Stargardem. Najprawdopodobniej odpady pochodziły ze sprzątania nieruchomości w Szczecinie.

Podkategorie