Duży dym lecący z komina domuZbliża się kolejny sezon grzewczy. Do Straży Gminnej w Dobrej wpłynęły już pierwsze zgłoszenia dotyczące podejrzenia spalania odpadów w piecach. Uzasadniane było to wydobywającym się dymem z komina. Wszystkie takie zgłoszenia zostają sprawdzone przez strażników gminnych. Ponadto strażnicy gminni samodzielnie mogą przeprowadzić takie kontrole w podejrzanej sytuacji. Uprawnienia do przeprowadzenia kontroli wynikają z art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska. Na podstawie, tego artykułu strażnicy gminni posiadają stosowne upoważnienia i mogą wejść na ternem kontrolowanej nieruchomości w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych. Ewentualne uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem, w takiej sytuacji zostałoby złożone zawiadomienie do prokuratury.

Herb Gminy DobraWójt Gminy Dobra ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnik Gminny w Straży Gminnej w Dobrej - 2 etaty

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie: www.bip.dobraszczecinska.pl w zakładce nabór – rok 2021. Bezpośredni link do ogłoszenia tutaj.

Termin składania ofert: do dnia 15 października 2021 r. do godziny 15:00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 424 44 93.

Wójt
Gminy Dobra

Człowiek na drodze po zmroku. Źródło: KMP Ruda ŚląskaZbliżający się okres jesienny to bardzo często pogoda pochmurna, deszczowa, mglista, szybciej zapadający zmierzch. Stąd też apel- nośmy elementy odblaskowe.

Światło odblaskowe – to błysk rozsądku na drodze - w mieście i poza miastem

Piesi mylą dwa pojęcia – widzieć i być widocznym. Sądzą, że jeżeli widzą nadjeżdżający z przeciwka samochód lub jego światła, to i oni są widziani przez kierującego pojazdem. To błąd! Im wcześniej kierowca zauważy pieszego na jezdni tym skuteczniej zahamuje. Nie jest przesadą hasło, które mówi, że

Odblask = życie.

Elementy odblaskowe są tak dobrze widoczne ponieważ odbijają światła. Prawidłowo noszone odblaski powinny być umieszczone w takim miejscu, aby znalazły się w polu działania świateł samochodowych i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obu kierunków z tyłu i z przodu.

Śmieci wyrzucane przez właściciela sklepuPracownicy Urzędu Gminy zajmujący się pracami porządkowymi od kilku miesięcy ujawniali przypadki wyrzucania odpadów komunalnych na parkingi leśne przy drodze Lubieszyn – Buk. Charakter odpadów wskazywał, że pochodzą one ze sklepu. Po kolejnym takim przypadku śmieci zostały dokładnie przeszukane, ujawnione zostały dowody wskazujące na konkretny sklep w Szczecinie. W odstępach dwu-trzy tygodniowych ujawniano kolejne przypadki wyrzucenia identycznych odpadów, każdorazowo dokładnie przeszukiwano śmieci. Bezsprzecznie potwierdzono, między innymi poprzez porównanie opakowań po produktach i dat ich zakupu w hurtowni mięsnej, że pochodzą one z tego samego sklepu.

Śmieci znalezione w lesiePatrol Straży Gminnej w Dobrej w dniu 24 sierpnia w trakcie patrolowanie ternu leśnego ujawnił 7 wyrzuconych worków z odpadami. W wyniku bardzo dokładnego przeszukania wyrzuconych śmieci ujawniono dowody wskazujące na źródło pochodzenia odpadów, to jest na obcokrajowca zamieszkującego na terenie naszej Gminy. Adres ten znany był już strażnikom z wcześniejszych interwencji. Nieruchomość wykorzystywana jest przez właściciela - firmę do wynajmu dla swoich pracowników - obcokrajowców. W toku dalszych czynności ustalono, że bezpośredni sprawca już wyjechał z Polski. Przeprowadzono szczegółową kontrolę gospodarki odpadami komunalnymi. W jej wyniku stwierdzono rażące nieprzestrzegania zasad segregacji odpadów. Osoby odpowiedzialne z ramienia właściciela nieruchomości zostały ukarane mandatami karnymi w łącznej kwocie 1 100 zł. Ponadto bezpośrednio pod nadzorem strażników śmieci zostały uprzątnięte.

Odpady znalezione przez Straż GminnąW dniu 03.08.2021 patrol Straży Gminnej w Dobrej patrolując tereny gminne w miejscowości Dołuje na drodze polnej prowadzącej w kierunku Kościna wykrył dużą ilość wyrzucanych odpadów. Wśród nich znajdowały się porzucone odpady takie jak pojemniki plastikowe o pojemności 15L wypełnione czarną gęstą mazią o zapachu nieokreślonym, części samochodowe, wiadra, kartony, odpady budowlane oraz odpady komunalne.

W wyniku szczegółowych oględzin miejsca i odpadów ujawniono dowód wskazujący na potencjonalne źródło pochodzenia opadów – na miejscowość w pobliżu Stargardu. Dalsze ustalenia wskazywały, że sprawcami są osoby do niedawna zamieszkujące w Szczecinie, w dzielnicy Gumieńce, które wyprowadziły się do miejscowości pod Stargardem. Najprawdopodobniej odpady pochodziły ze sprzątania nieruchomości w Szczecinie.

Logo Straży Gminnej w DobrejBardzo często w mediach społecznościowych, grupach dyskusyjnych itp. poruszana jest kwestia podstawy prawnej ewentualnych kontroli nieruchomości, często związanych z wejściem na teren nieruchomości przez strażników miejskich/gminnych. Pojawiają się nieprawdziwe sugestie, że bez nakazu prokuratora takie wejście jest niedopuszczalne.

Sprawa taka od strony prawnej jest precyzyjnie określona.

Postawą prawną czynności kontrolnych w zakresie ochrony środowiska jest art. 379 ustawy prawo ochrony środowiska, który brzmi:

 1. Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.
 2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych.
 3. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:
  • wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren;
  • przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
  • żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
  • żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Logo Straży Gminnej w DobrejW trakcie prowadzonych czynności służbowych Straż Gminna w Dobrej ujawnia bardzo dużo przypadków braku wypełnienia obowiązku zgłoszenia do wydziału komunikacji sprzedaży i kupna pojazdu. Art. 78 ust 2 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym wskazuje, że właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Z tego przepisu jednoznacznie wynika, że obowiązek taki dotyczy zarówno sprzedającego, jak i kupującego. Niestety w praktyce często sprzedający i kupujący wymieniają się tylko dokumentami. W rezultacie w systemie CEPIK pojazd nadal figuruje na dotychczasowego właściciela. W  przypadku zdarzenia drogowego (np. nieprawidłowe parkowanie, porzucony wrak pojazdu, ale także ucieczka z miejsca wypadku) służby porządkowe skontaktują się z właścicielem pojazdu, który widnieje w CEPIK. To on następnie musi udowadniać poprzez okazanie umowy sprzedaży fakt, że nie jest już właścicielem pojazdu. O ile w zwykłych sprawach związanych z parkowaniem, czy wrakami to tylko wydłuża postępowanie, to w przypadku np. ucieczki kierowcy z miejsca wypadku, gdzie istnieje często konieczność jak najszybszego ustalenia kierowcy i jego ujęcia niesie poważniejsze konsekwencje.

Podkategorie