W dniu 03.04.2018 r. patrol Straży Gminnej w Dobrej jadąc drogą Bezrzecze-Redlica zauważył wypadek drogowy. Jadąc od strony Redlicy, Strażnicy, w oddali widzieli rowerzystę, który prawidłowo poruszał się prawą stroną drogi. Od strony Bezrzecza poruszał się pojazd, który jechał środkiem drogi, w pewnym momencie jechał na wprost rowerzysty. Ten widząc to zeskoczył z roweru. Pojazd przejechał po rowerze, a następnie z impetem uderzył w drzewo, siła uderzenia była tak duża, iż z auta wypadł silnik. Po kilku sekundach w to miejsce dojechali strażnicy.

Z dniem 3 kwietnia Straż Gminna w Dobrej zmienia swoją siedzibę. Strażnicy przeniosą się do nowo wyremontowanego budynku Urzędu Gminy w Wołczkowie, przy ulicy Lipowej 51. W budynku tym obecnie funkcjonuje Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska oraz Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna. Straż Gminna zajmie część pomieszczeń na piętrze. Z uwagi na fakt, iż bardzo często strażnicy na bieżąco współpracują z pracownikami  ochrony środowiska przy likwidacji dzikich wysypisk śmieci, przeprowadzaniu kontroli w zakresie gospodarki nieczystościami ciekłymi i nielegalnymi wycinkami drzew wspólna siedziba ułatwi bieżącą współpracę i wymianę informacji. Dane kontaktowe (telefon i faks) pozostaną bez zmian.

 

Andrzej Budzyński

Komendant Straży Gminnej

Wiosna sprzyja porządkom w przydomowych ogródkach. W wyniku tego powstaje duża ilość odpadów typu zeschła trawa, mech, końcówki przyciętych gałęzi. Odpady miękkie, trawę, można bez problemu wrzucić do worka na odpady biodegradowalne (brązowego) a grubsze gałęzie do podstawionych w kwietniu w poszczególnych miejscowościach kontenerów. Od 1 marca do 15 kwietnia odpady pochodzące z pielęgnacji ogrodów można także spalać na terenie nieruchomości. Obowiązują przy tym pewne ograniczenia.

W ostatnim tygodniu do Straży Gminnej wpłynęły trzy zgłoszenia dotyczące podrzucenia odpadów do podstawionych kontenerów. W pierwszym przypadku do podstawionego w Lubieszynie przy jednym z budowanych obiektów kontenera podjechał samochód, z którego wrzucono 9 worków z odpadami remontowo-budowlanymi. Dzięki spostrzegawczości jednego z pobliskich pracowników wykonał on nagranie tego procederu telefonem komórkowym. Na nagraniu widoczny był  wizerunek sprawcy, pojazd oraz częściowe numery rejestracyjne. Przeprowadzone czynności wyjaśniające pozwoliły na ustalenie pojazdu i jego właściciela. Wezwany do Straży Gminnej wskazał osobę, której w danym dniu pożyczył auto do przeprowadzki. Mężczyzna ten został ukarany mandatem karnym, oraz zobowiązany został do kontaktu z właścicielem firmy, gdzie podrzucił odpady. W drodze ugody dodatkowo zrekompensował kwotą 400 zł właścicielowi kontenera fakt podrzucenia śmieci.

Do Straży Gminnej wpłynęło zgłoszenie dotyczące psa, który trzymany był w złych warunkach. Strażnicy gminni udali się pod wskazany adres. Na miejscu stwierdzili, że pies wygląda na zabiedzonego, nie miał budy, przywiązany był do szopy. Osoba opiekująca się psem wyjaśniała, że pies był jej córki, która się wyprowadziła. Teraz spadło to na nią. Jest osobą skrajnie ubogą i nie ma ona obecnie środków finansowych, aby dobrze opiekować się psem, w tym zrobić dla niego budę.  Wyraziła zgodę i sporządziła oświadczenie o zrzeczeniu się psa na rzecz Gminy. Pies został oddany do schroniska, gdzie warunki będą dla niego zdecydowanie lepsze, a może także zostanie zaadoptowany.

 

Komendant Straży Gminnej
Andrzej Budzyński

W listopadzie 2016 roku strażnicy gminni w jednej z miejscowości stwierdzili wystawiony worek koloru żółtego przeznaczony na odpady segregowane (tworzywa sztuczne i metal), w którym znajdowała się między innymi podkaszarka z przewodem elektrycznym, opakowania ciśnieniowe, wycieraczka samochodowa, pompka samochodowa. Odpady te absolutnie nie miały prawa znajdować się w tym worku. Właściciel nieruchomości nie przyjmował argumentacji strażników, swoją postawą przedłużał prowadzone czynności wyjaśniające. W rezultacie sprawa trafiła do sądu.

W dniu 18 grudnia 2017 roku podczas patrolowania terenu strażnicy gminni w m. Dobra, przy ulicy Poziomkowej zauważyli 2 osoby z wózkiem drewna. Okazało się, że przed chwilą wycieli oni to drzewo z pobliskiego lasu. Sprawę przekazano do Straży Leśnej, która oceni wartość szkody i od tego uzależni dalsze postępowanie.

 

Komendant Straży Gminnej

Andrzej Budzyński

Okres zimowy niesie za sobą szereg niebezpieczeństw, utrudnień głównie w poruszaniu się po drogach. Odrębnym tematem, który w naszej Gminie nie występuje w dużej skali jest problem osób bezdomnych. Na naradzie w Starostwie Powiatowym w Policach wypracowano procedury postępowania z osobami bezdomnymi i wymagającymi pomocy. Ustalone zostały między innymi zasady postępowania i udzielania pomocy osobom bezdomnym oraz wskazane miejsca interwencyjne dla takich osób.

Podkategorie