Straż Gminna w Dobrej wzięła udział w konkursie organizowanym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska ,,Interwencja dla przyrody”. Konkurs zorganizowany został w ramach projektu LIFE15 GIE/PL/000758 „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody”, aby promować efektywną ochronę przyrody oraz wiedzę na temat obszarów Natura 2000. Więcej informacji o udziale Straży Gminnej w tym konkursie: https://www.dobraszczecinska.pl/site/index.php?option=com_content&view=article&id=6436:interwencja-dla-przyrody&catid=77&Itemid=141

Straż Gminna w Dobrej w dniu 30.11.2018 r. otrzymała w ramach nagrody 2 komplety profesjonalnych latarek oraz lornetek, które niewątpliwie przydadzą się w codziennej służbie.

 

Komendant Straży Gminnej

Andrzej Budzyński

W dniu 26 listopada wpłynęło kilka zgłoszeń o kolejnym zaśmieceniu lasu w rejonie m. Bezrzecze – droga leśna, przedłużeniu ulicy Kościelnej. Strażnicy gminni na miejscu ujawnili dużą ilość wyrzuconych śmieci. Pochodziły one z ostatnich dni, prawdopodobnie z weekendu. Droga ta jest prawie codziennie patrolowana przez strażników gminnych i śmieci tych nie było w poprzednim tygodniu. Dokładne oględziny pozwoliły ujawnić dowód wskazujący na prawdopodobnego sprawcę - mieszkańca Szczecina, który mieszka w pobliżu granicy z naszą Gminą. Prowadzone są czynności wyjaśniające w celu ukarania sprawcy zaśmiecenia lub skierowania wniosku o ukaranie do sądu.

Straż Gminna w Dobrej wzięła udział w konkursie organizowanym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska ,,Interwencja dla przyrody”. Konkurs zorganizowany został w ramach projektu LIFE15 GIE/PL/000758 „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody”, aby promować efektywną ochronę przyrody oraz wiedzę na temat obszarów Natura 2000. Zadanie konkursowe polegało na opisaniu jednej interwencji związanej z ochroną przyrody, która odbyła się w ciągu ostatnich dwóch lat od przesłania zgłoszenia do konkursu. Warunkiem przystąpienia do konkursu było ukończenie bezpłatnego kursu. Do formularza konkursowego musiały zostać dołączone dwa imienne certyfikaty, potwierdzające ukończenie kursu e-learningowego przez funkcjonariuszy/strażników danej jednostki.

Jak wcześniej informowano, w dniu 04.05.2018 r. strażnik gminny patrolując teren Gminy zauważył 7 worków z odpadami wyrzuconych na parkingu leśnym w pobliżu skrzyżowania Dobra-Buk-Lubieszyn. W wyniku dokładnych oględzin zawartości worków zabezpieczono dowody wskazujące na firmę ze Szczecina. Czynności wyjaśniające trwały stosunkowo długo. Korespondencja wysyłana zarówno na adres firmy, jak i domowy jej właściciela wracała niepodejmowana. Zwrócono się o pomoc do Straży Miejskiej w Szczecinie. Dzięki tej inicjatywie w dniu 29.08 2018 r. zgłosił się do Straży Gminnej w Dobrej właściciel firmy. Był bardzo zaskoczony sytuacją. Przypomniał sobie okoliczności związane z ujawnionymi odpadami. Wyjaśnił, że przekazał je ekipie wykonującej podłączenie elektryczne w nowej siedzibie firmy, śmieci miały być dostarczone do JUMARU. Niestety trafiły do nas na parking leśny. Właściciel firmy wyjaśnił, że firma zmieniła swoją siedzibę stąd nie odbierana była korespondencja, a zmiany w adresie nie były jeszcze ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym. Oświadczył, że nie ma danych firmy, która odebrała wskazane worki z odpadami. Został ukarany maksymalnym mandatem karnym w wysokości 500 zł.

Do groźnej sytuacji doszło w dniu 24 lipca 2018 roku. Patrol Straży Gminnej będąc w miejscowości Lubieszyn zauważył podejrzane zadymienie w rejonie lasu znajdującego się pomiędzy stacja paliw BP w Lubieszynie, a Wąwelnicą. Natychmiast udał się w ten rejon. Na miejscu strażnicy gminni stwierdzili, że pali się ściółka leśna na skraju lasu. Natychmiast samodzielnie przystąpili do gaszenia ognia jednocześnie powiadamiając straż pożarną. Do czasu jej przyjazdu udało się ugasić zarzewie pożaru, straż pożarna zajęła się profesjonalnie dogaszeniem i zabezpieczeniem miejsca, tak, aby pożar nie wybuchł ponownie. Obecna pogoda powoduje zwiększone zagrożenie pożarowe. Z tego powodu absolutnie niedopuszczalne i karane jest rozniecanie jakichkolwiek ognisk w pobliżu lasu, czy też w miejscach narażonych na rozprzestrzenienie się ognia.

Komendant Straży Gminnej
Andrzej Budzyński

W dniu 25 czerwca do siedziby Straży Gminnej zgłosiła się mieszkanka Bezrzecza. Wskazała, że do jej pojemnika ktoś wrzucił 6 worków z odpadami, które już zaczęły cuchnąć. Prosiła o pomoc w ustaleniu sprawcy. Wśród odpadów ujawniono fakturę za prąd, z danymi ze Szczecina. Błyskawicznie wszczęte ustalenia doprowadziły do ustalenia sprawcy wykroczenia. Został on ukarany mandatem karnym i zobowiązany do natychmiastowego zabrania śmieci.

Komendant Straży Gminnej

Andrzej Budzyński

W dniu 16 maja 2018 r. mieszkaniec Wołczkowa zauważył na ulicy Piaskowej pojazd typu bus. Kierowca tego auta wyrzucił na pobocze dużą ilość odpadów. Nasz mieszkaniec uwidocznił ten fakt telefonem komórkowym. Próbował zatrzymać pojazd, ale kierowca nie zatrzymał się i odjechał z miejsca zdarzenia. W związku z tym natychmiast powiadomił Straż Gminną. Na miejscu sporządzono dokumentację fotograficzną oraz uzyskano zdjęcia od naszego mieszkańca. W wyniku dalszych czynności został ustalony sprawca zaśmiecenia. Nie pochodzi on z terenu naszej Gminy, dostał on wezwanie do Straży Gminnej. Za czyn ten grozi mandat karny w wysokości 500 zł lub grzywna do 1 000 zł w postępowaniu sądowym.

Komendant Straży Gminnej
Andrzej Budzyński

W dniu 04.05.2018 r. strażnik gminny patrolując teren Gminy zauważył 7 worków z odpadami wyrzuconych na parkingu leśnym w pobliżu skrzyżowania Dobra-Buk-Lubieszyn. Oprócz standardowego wykonania dokumentacji fotograficznej przeprowadził dokładne oględziny zawartości worków. Pozwoliło to na zabezpieczenie dowodów wskazujących na firmę ze Szczecina. Oprócz danych firmy zabezpieczono także dokumenty z danymi osobowymi pracowników, w tym numerami pesel. Zostały wszczęte czynności wyjaśniające, właściciel firmy został wezwany do Straży Gminnej.

Andrzej Budzyński

Komendant Straży Gminnej

Podkategorie