W dniu 22 kwietnia 2020 r. do Straży Gminnej w Dobrej wpłynęło zgłoszenie dotyczące wyrzucenia dużej ilości opon na drodze polnej prowadzącej z ulicy Folwarcznej w Skarbimierzycach w kierunku Wąwelnicy. Na miejscu strażnicy gminni ujawnili około 100 opon. Ich oznakowanie jednoznacznie wskazywało na pochodzenie z warsztatu zajmującego się ich wymianą. W związku z tym wszczęto czynności w kierunku wyjaśnienia sprawy. W tej sprawie w dniu 23 kwietnia była audycja w Radio Szczecin "Czas reakcji".

Zużyta jednorazowa rękawiczkaOd kilku dni sklepy mają obowiązek wyposażać klientów robiących zakupy w rękawiczki jednorazowe. Wspólne patrole Policji i Straży Gminnej weryfikują przestrzeganie tego obowiązku. Niestety, o ile generalnie sklepy dostosowały się do tego wymogu, to część mieszkańców po wyjściu ze sklepu zamiast wyrzucić rękawiczki do kosza zaśmieca nimi tereny przyległe do punktów handlowych. Takie przypadki stwierdzono min. w Bezrzeczu – z tyłu Stokrotki i w Dobrej – przy Biedronce. Miejsce ujawnianych porzuconych rękawiczek jednoznacznie wskazuje, że nie zostały one wywiane przez wiatr z pojemników na odpady, a celowo wyrzucone przez osoby, które dokonały zakupów.

Personel punktów handlowych w obecnym trudnym czasie jest bardzo mocno obciążony, aby nam mieszkańcom zapewnić możliwość zakupu niezbędnych artykułów. Trudno wymagać, aby jeszcze pilnowali naszego zachowania i sprzątali po nas wokół sklepów. Wrzucajmy jednorazowe rękawiczki do pojemników przy sklepach, w taki sposób, aby także wiatr ich nie rozwiewał. Dbajmy nie tylko o siebie, ale także o innych.

Andrzej Budzyński
Komendant Straży Gminnej

Śmieci i wrak samochodu w Kościnie

W związku ze zgłoszeniem dot. śmieci zalegających na działce gminnej nr 32 w Kościnie, w dniu 19 marca 2020r. podstawiony został kontener na odpady celem uprzątnięcia terenu. Na miejscu stwierdzono dużą ilość części samochodowych, 26 opon, odpady pochodzące z remontu. Pracownicy WSOiOŚ Urzędu Gminy Dobra podczas załadunku, wśród śmieci znaleźli część szyby samochodowej z nr rejestracyjnym pojazdu oraz dokumenty bankowe. Straż Gminna w Dobrej ustaliła posiadacza części odpadów, głównie pobudowlanych podrzuconych na przedmiotową działkę. Jak sie okazało znacząca częśc smieci została podrzucona klka dni wcześniej. Sprawca, którym okazał się mieszkaniec gminy pokrył koszty wywozu i utylizacji odpadów z działki nr 32 w Kościnie. oraz został ukarany mandatem karnym. Odnośnie części samochodowych trwa ustalanie osoby, która przywiozła odpady. Wysoce prawdopodobne wydaje się, że odpady mogą pochodzić z warsztatu samochodowego. Teren został uprzątnięty.

Straż Leśna zwróciła się z apelem o zaprzestanie wypalania pozostałości roślinnych na terenie nieruchomości zlokalizowanych w pobliżu lasów. Obecnie w lasach występuje bardzo duże zagrożenie pożarowe. Prowadzony jest stały monitoring lasów z wykorzystaniem kamer. Widoczny unoszący się dym w pobliżu lasu niepotrzebnie angażuje służby leśne do natychmiastowego reagowania. Tak było w dniu dzisiejszym w miejscowości Wołczkowo, gdzie na ternie nieruchomości spalane były odpady pochodzące z pielęgnacji ogrodu. Jednak dym zauważony został z odległości kilkunastu kilometrów.

W dniu 19 marca jeden z mieszkańców naszej gminy naocznie zauważył, gdy w miejscowości Mierzyn na ulicy Nasiennej pod ustawiony kontener na odpady zielone podjechał pojazd typu Bus, z którego do kontenera wyrzucono ogromną ilość części roślin. Mieszkaniec wykonał zdjęcia pojazdu. Jednoznacznie należy on do jednej z firm szczecińskich trudniących się pielęgnacją terenów zielonych.

W dniu 21 marca podczas cyklicznej akcji podstawiania kontenerów na odpady gabarytowe w jednej z miejscowości pracownik  urzędu naocznie stwierdził wyrzucanie do kontenera odpadów pochodzących z warsztatu samochodowego. Były to części karoserii, plastiki, duże pojemniki na płyny chemiczne. Pomimo wezwań pracownika do zakazu wrzucania takich odpadów mężczyzna nie zastosował się do polecenia. Część odpadów pracownik urzędu zdążył wyjąć z kontenera i wrzucić do pojazdu, którym dowieziono odpady. Jednak w kontenerze pozostały duże pojemniki na chemikalia. Odpady takie każdy właściciel warsztatu samochodowego zobowiązany jest oddawać odpłatnie uprawnionej firmie. Ponadto zgodnie z ustawą o odpadach musi prowadzić stosowną dokumentację związaną z takimi odpadami (karty przekazania odpadów, karta/y ewidencji odpadów). Ponadto musi dokonać rejestracji w Rejestrze BDO tj. w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Do 15 marca powinno także być złożone dla marszałka województwa roczne zestawienie danych o odpadach.

Kilka dni temu Straż Gminna w Dobrej  w rejonie miejscowości Bezrzecze ujawniła dwa dzikie wysypiska śmieci. Wstępne oględziny wskazywały na całkowicie odmienny charakter odpadów, a więc, że pochodzą one z różnych źródeł. Jednak szczegółowe przejrzenie śmieci, odnalezienie szeregu drobnych dowodów wskazało jednoznacznie, że odpady pochodzą z jednej z kilku firm ze Szczecina, które zajmują się pochówkiem zmarłych. Zebrane dowody od wielu osób i Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie pozwoliły na ustalenia konkretnej firmy.

W rezultacie osoba odpowiedzialna za gospodarkę odpadami oraz bezpośredni sprawca wyrzucenia śmieci zostali ukarani maksymalnymi mandatami karnymi po 500 zł. Zobowiązani zostali do uprzątnięci odpadów. 

Do Straży Gminnej w Dobrej wpłynęło zgłoszenie mieszkańca wskazujące na wyrzucone odpady komunalne na prywatnej działce w miejscowości Dołuje w pobliżu ulicy Antylopy. Strażnicy gminni nie ujawnili sprawcy wykroczenia. Z analizy miejsca wyrzucenia odpadów oraz ich charakteru wynikało jednoznacznie, że muszą one pochodzić z jednej z nieruchomości znajdującej się w niedalekiej okolicy, która nie ma złożonej deklaracji i pojemnika na odpady lub jest w trakcie budowy. Dokonano sprawdzeń kilkudziesięciu nieruchomości w zakresie dopełnienia złożenia deklaracji.  W wyniku tych czynności wytypowano kilka konkretnych nieruchomości do szczegółowej kontroli. Jedna z nich była zamieszkana przynajmniej od kilku miesięcy. Brak pojemnika i złożonej deklaracji. Właściciel został ukarany mandatem karnym i zobowiązany do złożenia deklaracji. Oczywiście nie można jednoznacznie przypisać, że wyrzucone odpady pochodziły z tej nieruchomości, gdyż w takiej sytuacji nałożony zostałby dodatkowy mandat karny.

Gorące podziękowania dla okolicznych mieszkańców i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje-Kościno za uprzątnięcie śmieci.

Komendant Straży Gminnej w Dobrej
Andrzej Budzyński

 

Podkategorie