W dniu 08.05.2019 r. patrol Straży Gminnej w Dobrej w trakcie wykonywania zadań w miejscowości Bezrzecze, przy sklepie Stokrotka przy ulicy Górnej zauważył pojazd parkujący na miejscu zastrzeżonym dla osoby niepełnosprawnej bez wyłożonej karty parkingowej. Po pewnym czasie ze sklepu wyszło 2 mężczyzn, kierowca i pasażer. Pasażer był w widocznym stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Kierowca kwestionował naruszenie zakazu postoju i odmówił przyjęcia mandatu karnego. W pewnym momencie strażnik gminny nabrał uzasadnionych podejrzeń, że także kierowca może być pod wpływem alkoholu. W pierwszym momencie odmówił on przebadania na zawartość alkoholu w organizmie. W związku z tym został on ujęty celem przekazania dla Policji. W międzyczasie przeprowadzono badanie alkomatem, które wykazało 1,4 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Świadkiem zdarzenia, kierowania tym pojazdem przez ujętego mężczyznę była także funkcjonariuszka Straży Granicznej, która w tym czasie robiła zakupy w sklepie. Mężczyzna został przekazany patrolowi Policji. W trakcie kolejnego badania przez funkcjonariuszy policji – po około 30 minutach alkomat wykazał 1,2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Dalsze czynności wobec kierowcy prowadzi Komisariat Policji w Mierzynie. Za ten czyn grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Komendant Straży Gminnej

Na terenie Gminy w poszczególnych miejscowościach ustawione są do 15 kwietnia kontenery na odpady zielone. Kontenery te służą tylko i wyłącznie dla mieszkańców nieruchomości. Zakazane jest wyrzucanie takich odpadów przez firmy trudniące się pielęgnacją ogrodów.

Reguluje to Uchwała Nr XXXIV/458/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zgodnie z ustawą o odpadach firma, która prowadzi działalność polegającą min. na pielęgnacji terenów zielonych jest wytwórcą odpadów, a więc musi je sama zagospodarować. Jedynym odstępstwem od tej reguły jest przypadek zawarcia umowy ze zlecającym usługę, z której będzie jednoznacznie wynikało, że właścicielem odpadów jest właściciel nieruchomości. Taką umowę firma powinna okazać na żądanie np. Straży Gminnej lub pracownika PSZOK. Uchwała Nr XXXIV/458/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra wskazuje, iż właściciele nieruchomości oraz podmioty zajmujące się pielęgnacją terenów zielonych nie będące wytwórcami odpadów (a więc posiadające zawartą umowę) mogą przekazywać odpady zielone nieodpłatnie do gminnego punktu zbiórki odpadów lub wrzucać do kontenerów na odpady zielone usytuowanych w poszczególnych miejscowościach na terenie Gminy Dobra.

Pomimo cyklicznych apeli informujących o zakazie wypalania traw takie przypadki dalej mają miejsce.

Strażnicy gminni otrzymali zgłoszenie o kolejnym takim procederze z miejscowości Dobra. Na miejscu okazało się, że pożar traw zagraża już najbliższym zabudowaniom. Konieczny był przyjazd straży pożarnej.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody wskazuje, że kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary naraża się na karę grzywny lub aresztu.

W związku z ujawnionym wykroczeniem strażnicy gminu ukarali sprawców dwoma mandatami karnymi.

Straż Gminna w Dobrej samodzielnie, a także na podstawie zgłoszeń mieszkańców w ostatnim okresie ujawniła kilka miejsc szczególnie zaśmieconych. W każdym przypadku procedura postępowania jest identyczna. W pierwszej kolejności same odpady są dokładnie sprawdzane, aby odnaleźć ewentualne dowody wskazujące na potencjalnych sprawców ich wyrzucenia. Jeśli takie dowody są ujawnione wszczynane są oficjalne czynności wyjaśniające zgodnie z kodeksem postępowania wyjaśniającego. Ustalony sprawca wyrzucenia odpadów lub ich właściciel z reguły karani są maksymalnymi mandatami karnymi lub w przypadku odmowy przyjęcia takiego mandatu kierowany jest wniosek o ukaranie do sądu. Jednocześnie osoby takie zobligowane są do uprzątnięcia śmieci. Na chwilę obecną prowadzone są takie czynności wobec kuriera jednej z firm, który w rejonie m. Dołuje wyrzucił szereg śmieci z dużą ilością danych z tej konkretnie firmy – między innymi listy przewozowe. Zwrócono się do firmy o udostępnienie pełnych danych sprawcy.

Pomimo cyklicznych apeli informujących o zakazie wypalania traw takie przypadki dalej mają miejsce.

W dniu 20 marca strażnicy gminni otrzymali zgłoszenie o takim procederze w jednej z miejscowości. Na miejscu potwierdzono, iż przy okazji robót budowlanych podpalono okoliczne trawy.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody wskazuje, że kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary naraża się na kare grzywny lub aresztu.

W związku z ujawnionym wykroczeniem strażnicy gminni ukarali sprawców dwoma mandatami karnymi.

W trakcie wypalania traw ginie wiele pożytecznych zwierząt (min. żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaków (min krety, jeże, zające, i inne drobne gryzonie), owady, a także bardzo pożyteczne dżdżownice (które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości). W płomieniach giną także pszczoły i trzmiele – co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin.

 

Andrzej Budzyński

Komendant Straży Gminnej

Informuję, że w związku z uruchamianiem nowych central telefonicznych mogą wystąpić chwilowe problemy w kontakcie telefonicznym ze Strażą Gminną. W związku z powyższym informuję, że zgłoszenia do patrolu Straży Gminnej można kierować pod numer 501 701 076. 

Za powstałe utrudnienia przepraszam.  

Komendant Straży Gminnej 

Strażnicy gminni realizując zadania związane z kontrolą miejsc ewentualnego przebywania osób bezdomnych w dniu 10 stycznia w miejscowości Mierzyn w pustostanie stwierdzili fakt przebywania mężczyzny. Był on nietrzeźwy, z oceny wizualnej wyglądał na będącego tylko pod lekkim wpływem alkoholu. Twierdził, że czuje się dobrze, wyrażał chęć pozostawienia go w tym miejscu. Strażnicy ocenili, że przebywanie w obiekcie bez okien, drzwi, w prowizorycznym posłaniu może realnie zagrozić jego życiu, tym bardziej, iż w nocy temperatura miał spaść do około -2 °C.  Wstępne badanie alkomatem wykazało 3,3 promila alkoholu. Z tego powodu podjęta została decyzja o przewiezieniu tego mężczyzny na izbę wytrzeźwień. Z uwagi na stan po spożyciu alkoholu nie mógł być przewieziony do schroniska. W izbie wytrzeźwień ponowne badanie wykazało 2,6 promila alkoholu. Biorąc to pod uwagę decyzja o przewiezieniu mężczyzny do izby wytrzeźwień była niezbędna. Miejsce przebywania osoby bezdomnej zostało przekazane do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Policja i straż gminna na bieżąco reagują na każdy sygnał o osobie bezdomnej, patrolowane są potencjalne miejsca, gdzie takie osoby mogą przebywać.

Straż Gminna prosi o natychmiastowe informowanie w przypadku zauważenia jakiejkolwiek osoby potrzebującej pomocy, także jeśli są to osoby w stanie nietrzeźwym, czy tez przebywające w pustostanach, przyczepach, itp. Zgłoszenia przyjmują:

91 311 52 56 - Straż Gminna w Dobrej;

91 82 17 313 - Komisariat Policji w Mierzynie;

800 170 010 lub 696 031 168 - Bezpłatna infolinia Urzędu Wojewódzkiego;

112 – ogólnopolski numer alarmowy;

603-083-020- całodobowy telefon interwencji kryzysowej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach).

 

Komendant Straży Gminnej

Andrzej Budzyński

 

 

Od początku sezonu grzewczego do Straży Gminnej w Dobrej wpływają zgłoszenia dotyczące podejrzenia spalania odpadów w piecach. Uzasadniane było to wydobywającym się dymem z komina. Wszystkie takie zgłoszenia zostają sprawdzone przez strażników gminnych. Ponadto strażnicy gminni samodzielnie dokonują takich kontroli w podejrzanej sytuacji. Uprawnienia do przeprowadzenia kontroli wynikają z art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska. Na podstawie, tego artykułu strażnicy gminni posiadają stosowne upoważnienia i mogą wejść na teren kontrolowanej nieruchomości w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych. Ewentualne uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem, w takiej sytuacji zostałoby złożone zawiadomienie do prokuratury.

Podkategorie