Instrukcja zabezpieczania przesyłanych informacji zawierających dane osobowe z wykorzystaniem programu 7-Zip >> pobierz (pdf)

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych

Straż Gminna w Dobrej przetwarza dane osobowe osób fizycznych w celach, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem celu rozpoznawania, zapobiegania i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. 2019 r. poz. 1795 tj. z późn. zm.), zwanej dalej „DODO”.

Wskazane w ustawie cele przetwarzania danych osobowych to rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywanie tymczasowego aresztowania, stosowania kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

Straż Gminna w Dobrej może przetwarzać dane osobowe również w innych celach niż powyżej wskazane,  jeśli uprawnienia takie wynikają z przepisów prawa. Przykładowo, dotyczy to sytuacji działań związanych z sytuacjami zagrożenia życia i zdrowia, poszukiwań osób zaginionych, pomocy bezdomnym, rekrutacji itp. W tym przypadku będą one przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119.1), zwane dalej „RODO”.

  • Informujemy Państwa, że administratorem danych osobowych, czyli podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, jest Komendant Straży Gminnej w Dobrej, z siedzibą: Wołczkowo, ul. Lipowa 51, 72-003 Dobra. (zwany dalej „Komendantem”).
  • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który może udzielić Państwu więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Marka Grąbczewskiego,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; telefon: 91 3113048

Straż Gminna w Dobrej zwraca uwagę na właściwą gospodarkę odpadami na terenie budowy. Problematykę tą regulują między innymi następujące akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.u.c.p.g)
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
  3. Uchwała Nr XXVII/360/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra

Wykonywanie obowiązków w zakresie gospodarki odpadami na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych (tylko jeśli jest generalny wykonawca – może on wtedy scedować te obowiązki na kierownika budowy), przy budownictwie jednorodzinnym obowiązki te należą do właściciela. Do obowiązków tych należy min.:

Odpady porzucone w lesieZ każdym rokiem wzrasta ilość spraw związanych z ochroną środowiska w naszej gminie. Zagadnieniami tymi zajmuje się głównie Wydział Ochrony Środowiska, a w sytuacjach bieżących kontroli szeregu zgłoszeń, min. spalania w piecach, opróżniania z nieczystości ciekłych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, ujawniania ,,dzikich” wysypisk śmieci i ustalania ich sprawców, utrzymania porządku w zakresie gospodarki odpadami na budowach, składowania odpadów czynności te prowadzi Straż Gminna w Dobrej.

Zdjęcie z miejsca zdarzeniaW dniu 29.12.2022 r. do Straży Gminnej w Dobrej wpłynęło zgłoszenie o dwóch osobach, kobiecie i mężczyźnie, którzy dokonali dewastacji autobusu w m. Wołczkowo, w środku została uruchomiona gaśnica, w wyniku czego wnętrze pojazdu zostało zanieczyszczone środkiem gaśniczym, ponadto uderzony został kierowca pojazdu. W wyniku tego autobus nie mógł dalej kontynuować jazdy. Wstępnie szkody zostały ocenione jako znaczne, a wnętrze pojazdu będzie musiało zostać poddane czyszczeniu chemicznemu.

Odpady podrzucone do PSZOKW dniu 14 listopada 2022 r. pracownicy PSZOK-u stwierdzili pod ogrodzeniem podrzucone odpady. O zaistniałej sytuacji została powiadomiona Straż Gminna.

Na sprawcę wykroczenia został nałożony mandat karny. Taka sytuacja pod PSZOK-iem miała miejsce po raz pierwszy. 

p.o. Komendanta Straży Gminnej
Marek Szatkowski

Wyrzucone odpady W poniedziałek 21.11.2022 w Dołujach na ul. Daniela za Lapidarium, patrol straży gminnej po otrzymaniu zgłoszenia, odnalazł dużą ilość wyrzuconych odpadów. Po dokładnym sprawdzeniu podrzuconych śmieci  ustalono sprawcę. Został on ukarany mandatem karnym 500 zł i zobowiązany do natychmiastowego uprzątnięcia śmieci, co uczynił niezwłocznie.

p.o. Komendanta Straży Gminnej
Marek Szatkowski

Zdjęcie wyrzuconych odpadówW dniu 30 września 2022 r. w lesie, przy drodze prowadzącej do schroniska dla zwierząt w Dobrej i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych patrol straży gminnej zauważył dużą ilość wyrzuconych odpadów. Strażnicy dokonali szczegółowych oględzin miejsca. W wyniku tych czynności doszli do wniosku, że najprawdopodobniej odpady pochodzą z jednej z nieruchomości w m. Mierzyn, a ich charakterystyka wskazuje, że pochodzą ze sprzątania nieruchomości. Strażnicy gminni sprawdzili w pobliskim Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czy w tym dniu ktoś z Mierzyna (najprawdopodobniej obcokrajowiec) nie przywoził do punktu odpadów. Uzyskano potwierdzenie, że fakt taki miał miejsce, obcokrajowiec wynajmujący lokal przywiózł dużą część odpadów, ale nie nadawały się one do PSZOK, były to odpady zmieszane, z których ewentualnie część po odpowiedniej segregacji mogłaby być przyjęta.

Podkategorie