Wyrzucone odpady W poniedziałek 21.11.2022 w Dołujach na ul. Daniela za Lapidarium, patrol straży gminnej po otrzymaniu zgłoszenia, odnalazł dużą ilość wyrzuconych odpadów. Po dokładnym sprawdzeniu podrzuconych śmieci  ustalono sprawcę. Został on ukarany mandatem karnym 500 zł i zobowiązany do natychmiastowego uprzątnięcia śmieci, co uczynił niezwłocznie.

p.o. Komendanta Straży Gminnej
Marek Szatkowski

Zdjęcie wyrzuconych odpadówW dniu 30 września 2022 r. w lesie, przy drodze prowadzącej do schroniska dla zwierząt w Dobrej i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych patrol straży gminnej zauważył dużą ilość wyrzuconych odpadów. Strażnicy dokonali szczegółowych oględzin miejsca. W wyniku tych czynności doszli do wniosku, że najprawdopodobniej odpady pochodzą z jednej z nieruchomości w m. Mierzyn, a ich charakterystyka wskazuje, że pochodzą ze sprzątania nieruchomości. Strażnicy gminni sprawdzili w pobliskim Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czy w tym dniu ktoś z Mierzyna (najprawdopodobniej obcokrajowiec) nie przywoził do punktu odpadów. Uzyskano potwierdzenie, że fakt taki miał miejsce, obcokrajowiec wynajmujący lokal przywiózł dużą część odpadów, ale nie nadawały się one do PSZOK, były to odpady zmieszane, z których ewentualnie część po odpowiedniej segregacji mogłaby być przyjęta.

Zdjęcie kierowcy za kierownicą samochoduW dniu 17 września 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Oprócz podwyższenia ilości przyznawanych punktów karnych za szczególnie groźne wykroczenia drogowe wzrosła także ilość przyznawanych punktów karnych za często popełniane drobniejsze wykroczenia związane z nieprawidłowym zatrzymaniem i postojem pojazdu.

Poniżej wyciąg z wykroczeń związanych z naruszeniami przepisów ruchu drogowego w zakresie zatrzymania i postoju oraz niestosowania się do znaków i sygnałów podawanych np. przez strażnika gminnego. 

OGŁOSZENIE

 Wójt Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Strażnik gminny w Straży Gminnej w Dobrej

- 2 ETATY –

 Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie: https://bip.dobraszczecinska.pl 
w zakładce: Zatrudnienie - Nabór - rok 2022.

Termin składania ofert: do dnia 17 października 2022 r. do godziny 16.30.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 424 44 93.

                                                                                                                                                                      Wójt

                                                                                                   Gminy Dobra

W dniu Święta Straży Gminnych i Miejskich składam Państwu najlepsze życzenia oraz serdecznie dziękuję za trud ponoszony podczas pełnienia codziennej służby.

Życzę Państwu wielu sukcesów zawodowych, wytrwałości w realizacji zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, a przede wszystkim spokojnej i bezpiecznej służby.

Wójt Gminy Dobra
Teresa Dera

Znak: Straż Gminna DobraW związku z odbywającymi się festynami w poszczególnych miejscowościach w dniu 20 i 27 sierpnia Straż Gminna wyjątkowo pracować będzie w godzinach 14:00-22:00. Z uwagi na ewentualne trudności z połączeniem telefonicznym wskazane jest korzystać z numeru komórkowego do strażników gminnych:

501 701 076

Komendant Straży Gminnej
Andrzej Budzyński

Znak: Straż Gminna DobraW związku z odbywającymi się festynami w dwóch miejscowościach w dniu 16 lipca Straż Gminna wyjątkowo pracować będzie w godzinach 15:00-23:00. Z uwagi na ewentualne trudności z połączeniem telefonicznym wskazane jest korzystać z numeru komórkowego do strażników gminnych:

501 701 076

Komendant Straży Gminnej
Andrzej Budzyński

Symbol Straży Gminnej w DobrejStraż Gminna w Dobrej w dniu 07 czerwca uzyskała informację o poszukiwaniu dwójki nastolatków ze Szczecina (15 i 17 lat), którzy od 06 czerwca byli poszukiwani. Zgłoszenie zaginięcia było zgłoszone na Policję. Matka jednego z nastolatków w rozmowie telefonicznej wskazała, że około godzinę wcześniej telefon jej dziecka zalogował się w rejonie m. Wołczkowo. Natychmiast patrol strażników gminnych rozpoczął penetrację terenów leśnych w pobliżu miejscowości. Po około godzinie poszukiwań nastolatkowie zostali odnalezieni. Powiadomiono rodziców poszukiwanych oraz Policję celem odwołania poszukiwań. Nastolatkowie zostali odebrani przez rodziców z siedziby straży gminnej. 

Komendant Straży Gminnej

Podkategorie