Regulamin Straży Gminnej w Dobrej.

<pobierz - dokument w formacie PDF>

 

Uchwała Nr XXV/346/09 Rady Gminy Dobra z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Dobrej.

<pobierz - dokument w formacie PDF>

 

Uchwała Nr XXVI/370/09 Rady Gminy Dobra z dnia 26 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Dobrej. <pobierz - dokument w formacie PDF>