Wójt Gminy Dobra ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze: Strażnik gminny w Straży Gminnej w Dobrej z siedzibą w Dołujach przy ul. Daniela 32. 

Nawiązanie stosunku pracy od dnia 8 stycznia 2018 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA DWA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W STRAŻY GMINNEJ W DOBREJ

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.)

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA DWA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

STRAŻNIK GMINNY
W STRAŻY GMINNEJ W DOBREJ
72-002 Dołuje, ul. Daniela 32Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)


Wójt Gminy Dobra
72-003 Dobra, ul. Szczecińska 16a


ogłasza nabór kandydatów na dwa wolne stanowiska urzędnicze:

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

STRAŻNIK GMINNY

W STRAŻY GMINNEJ W DOBREJ
72-002 Dołuje, ul. Daniela 32


Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)


Wójt Gminy Dobra
72-003 Dobra, ul. Szczecińska 16a


ogłasza nabór kandydatów na dwa wolne stanowiska urzędnicze: