Resztki paneli podłogowychStrażnicy gminni w dniu 18 marca dwukrotnie ujawnili spalanie niedozwolonych odpadów. W jednej z nieruchomości prowadzącej działalność gospodarczą w piecu spalane były odpady poprodukcyjne z płyt wiórowych, laminowanych itp. Właściciel tłumaczył się, że nie zdawał sobie sprawy, że spalanie takich odpadów jest zabronione. Został ukarany maksymalnym mandatem karnym i ostrzeżony, że w przypadku powtórzenia się takiego czynu może zostać skierowany wniosek o ukaranie do sądu.

Tego samego dnia w godzinach wieczornych wpłynęło zgłoszenie wskazujące na bardzo duże zadymienie i ognisko na terenie jednej z nieruchomości w Mierzynie. Na miejscu stwierdzono spalanie w ognisku dużej ilości odpadów typu panele podłogowe, płyty itp. Także ten sprawca został ukarany maksymalnym mandatem karnym.

W obydwu przypadkach jest co najmniej zastanawiającym, iż przy tak dużej kampanii medialnej, licznych informacjach także na stronie i portalach gminnych znajdują się nadal osoby, które w sposób w pełni świadomy zatruwają nasze środowisko i niekorzystnie wpływają na okolicznych mieszkańców. Podczas procesu spalania w piecach domowych odpadów z płyt wiórowych, paneli podłogowych uwalniane są do powietrza szkodliwe i rakotwórcze substancje m.in.: tlenki azotu, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Spalając odpady w piecach trujemy siebie i sąsiadów, zatruwamy powietrze. Spalanie odpadów w piecach, oprócz zanieczyszczenia atmosfery, zwiększa ryzyko zapalenia się przewodów kominowych, a przez to i całego domu. W piecach domowych, a tym bardzie w ognisku występuje zbyt niska temperatura spalania, która  odgrywa istotną rolę w procesach spalania. Dlatego w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe. Takie odpady mogą być spalane jedynie w specjalnych spalarniach.

Andrzej Budzyński
Komendant Straży Gminnej w Dobrej

 

  • mini_DSCN7320
  • mini_IMG_20220318_202625