Zdjęcie odpadów wyrzuconych w lesieW niedzielę 03 października na skrzynkę e-mail wpłynęło zgłoszenie mieszkańca Bezrzecza dotyczące ujawnienia w lesie dużej ilości wyrzuconych odpadów. Podobne zgłoszenie w poniedziałek jeden z mieszkańców złożył osobiście w siedzibie straży gminnej. W wyniku oględzin odpadów oraz analizy zebranych dowodów ustalono, że odpady najprawdopodobniej pochodzą z Niemiec. Skontaktowano się z właścicielem odpadów. Został on przesłuchany w siedzibie straży gminnej. W wyniku tej czynności ustalono dane jednego ze sprawców, który odebrał odpady i obiecywał, że odda je do utylizacji. W rezultacie jednak znalazły się one w lesie. Dalsze błyskawiczne działania doprowadziły do przyjazdu w miejsce ujawnienia odpadów, obydwu mężczyzn, którzy odebrali je z Niemiec i następnie wyrzucili do lasu. Przyznali się do tego czynu. Zostali ukarani maksymalnymi dopuszczalnymi mandatami karnymi łącznie po 1000 zł każdy. W obecności strażników uprzątnęli śmieci z lasu. Smutnym jest fakt, że są to mieszkańcy naszej Gminy, którzy dopuścili się przywozu śmieci z Niemiec i zaśmiecają nasze tereny. Jednocześnie został ukarany właściciel odpadów, gdyż przekazał je nieuprawnionej osobie.

Pragnę po raz kolejny zwrócić uwagę, że właściciel odpadów ma jedyną prawnie dopuszczalną możliwość pozbycia się większej ilości odpadów np. z remontu, sprzątania itp. Jeśli odpady takie są odpadami komunalnymi może je przekazać do PSZOK-u, czy Ekoportu - dot. mieszkańców Szczecina. Natomiast jeśli odpady takie nie są odpadami komunalnymi mogą być jedynie przekazane podmiotowi, który ma zezwolenie na odbiór i transport odpadów (najczęściej poprzez zamówienie kontenera). Każde przekazanie odpadów przypadkowej osobie, która wskazuje, że je przekaże do utylizacji zawsze kończy się jak w tym przypadku.

W tym miejscu chciałbym gorąco podziękować mieszkańcom za szybkie powiadomienie straży gminnej, co w rezultacie doprowadziło do błyskawicznego ustalenia sprawców, ich ukarania i uprzątnięcia lasu.

Komendant Straży Gminnej w Dobrej
Andrzej Budzyński

  • mini_DSCN5979
  • mini_DSCN5981
  • mini_DSCN5982