Śmieci znalezione w lesiePatrol Straży Gminnej w Dobrej w dniu 24 sierpnia w trakcie patrolowanie ternu leśnego ujawnił 7 wyrzuconych worków z odpadami. W wyniku bardzo dokładnego przeszukania wyrzuconych śmieci ujawniono dowody wskazujące na źródło pochodzenia odpadów, to jest na obcokrajowca zamieszkującego na terenie naszej Gminy. Adres ten znany był już strażnikom z wcześniejszych interwencji. Nieruchomość wykorzystywana jest przez właściciela - firmę do wynajmu dla swoich pracowników - obcokrajowców. W toku dalszych czynności ustalono, że bezpośredni sprawca już wyjechał z Polski. Przeprowadzono szczegółową kontrolę gospodarki odpadami komunalnymi. W jej wyniku stwierdzono rażące nieprzestrzegania zasad segregacji odpadów. Osoby odpowiedzialne z ramienia właściciela nieruchomości zostały ukarane mandatami karnymi w łącznej kwocie 1 100 zł. Ponadto bezpośrednio pod nadzorem strażników śmieci zostały uprzątnięte.

Zwracam uwagę, że to właściciel nieruchomości odpowiada za całość gospodarki odpadami komunalnymi, w tym przypadku pojemnik na odpady był za mały, a odpady segregowane nie były gromadzone właściwie. Wszystkie odpady ujawnione w lesie -  w tym duża ilość odpadów segregowanych powinny być właściwie zagospodarowane na terenie nieruchomości, umieszczone we właściwych pojemnikach, workach, a wtedy podmiot odbierający odpady zabrałby je w terminie odbioru w ramach wnoszonej opłaty.

Z przeprowadzonej kontroli została sporządzona odpowiednia dokumentacja i przesłana do Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji celem naliczenia podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami. 

Komendant Straży Gminnej w Dobrej
Andrzej Budzyński

  • mini_DSCN5683
  • mini_DSCN5684
  • mini_DSCN5688
  • mini_DSCN5689