Wiosna sprzyja porządkom w przydomowych ogródkach. W wyniku tego powstaje duża ilość odpadów typu zeschła trawa, mech, końcówki przyciętych gałęzi. Odpady miękkie, trawę, można bez problemu wrzucić do worka na odpady biodegradowalne (brązowego) lub poddać kompostowaniu, a grubsze gałęzie można bezpłatnie odwieźć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest w miejscowości Dobra, przy ulicy Zwierzynieckiej - obok schroniska dla bezdomnych zwierząt. Obecnie nie jest dozwolone spalanie takich odpadów na terenie nieruchomości. Takie możliwości były w ubiegłym roku, gdzie na wiosnę i jesienią wyznaczone były terminy zezwalające na takie spalanie. Kategoryczny zapis w ustawie o odpadach nie pozwolił, aby taką zgodę zawrzeć w nowym Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Dobra obowiązującym od 01 stycznia 2021 r. Za nieprzestrzeganie takiego zakazu grozi kara grzywny.

Jednocześnie przypominam o bezwzględnym zakazie wypalania traw. Rokrocznie notowane są takie przypadki, kiedy dochodziło do groźnego rozprzestrzenienia się ognia i konieczny był przyjazd straży pożarnej. Wypalanie traw nie przynosi żadnych korzyści, panuje błędne przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.

W trakcie wypalania traw ginie wiele pożytecznych zwierząt (min. żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaków (min krety, jeże, zające i inne drobne gryzonie), owady, a także bardzo pożyteczne dżdżownice (które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości). W płomieniach giną także pszczoły i trzmiele – co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin.

Andrzej Budzyński
Komendant Straży Gminnej