Straż Gminna w Dobrej w dniu 18 czerwca ujawniła wyrzucone odpady przy drodze z m. Dobra w kierunku skrzyżowania Buk- Lubieszyn. Wśród odpadów były dwa worki z odpadami segregowanymi, jeden z papierem, drugi z tworzywami sztucznymi. Ponadto wyrzucone zostało pudełko kartonowe z różnymi odpadami oraz kilka samych opakowań kartonowych. Przeprowadzone oględziny wyrzuconych odpadów wskazywały, że najprawdopodobniej pochodzą one albo z domu po zakończonej budowie i przez zamieszkaniem lub z domu, który zmienił właściciela.

W wyniku dalszych czynności wyjaśniających okazało się, iż w tym dniu do PSZOK-u przyjechał mężczyzna i zamierzał oddać odpady. Okazało się, że nie ma go w ewidencji nieruchomości, które złożyły deklaracje i z których odbierane są odpady. W związku z tym odmówiono przyjęcia odpadów. W wyniku przejrzenia nagrania z monitoringu ustalono numery rejestracyjne pojazdu. Za równo z nagrania, jak i z rozmowy z pracownikiem PSZOK wynikało, że mężczyzna ten chciał przekazać wizualnie identyczne odpady, które ujawniono na skraju drogi.

Po ustaleniu właściciela pojazdu okazało się, że mieszka on w miejscowości Dobra. W marcu 2020 r. nabył on nieruchomość. Poprzedni właściciele złożyli tzw. deklarację zerową wskazując, że sprzedali nieruchomość i już na niej nie zamieszkują, a więc został zabrany kosz na odpady komunalne. Nabywca po zakupie i zamieszkaniu w nieruchomości najprawdopodobniej przeprowadzał remont. Nie złożył jednak deklaracji ,,śmieciowej”, tym samym nie posiadał pojemnika na odpady. Okazało się, że po wizycie w PSZOK złożył od deklarację, ale wskazał termin od 1 lipca.

Po dokonaniu tych ustaleń strażnicy gminni udali się po ustalony adres nieruchomości. Właściciel nieruchomości przyznał się do zarzucanego czynu, został ukarany dwoma mandatami karnymi – za wyrzucenie odpadów na skraju drogi oraz za brak pojemnika w okresie do końca czerwca.

Zwracam uwagę, iż każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek taki wynika wprost z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i powinien być wykonany w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Wtedy podstawiany jest pojemnik na odpady. Tak się nie stało w tym przypadku, pytanie, gdzie oddawane były – wyrzucane inne odpady w okresie od zakupu nieruchomości w marcu do końca czerwca. Nie jest możliwym, aby oddawać odpady komunalne między innymi do PSZOK bez złożonej deklaracji. To wszyscy mieszkańcy, którzy są w systemie i wnoszą opłaty współfinansują odbiór i zagospodarowanie odpadów, w tym także z PSZOK.

Komendant Straży Gminnej w Dobrej
Andrzej Budzyński

  • DSCN2479
  • DSCN2480
  • DSCN2481