OGŁOSZENIE

 Wójt Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Strażnik gminny w Straży Gminnej w Dobrej

- 2 ETATY –

 Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie: https://bip.dobraszczecinska.pl 
w zakładce: Zatrudnienie - Nabór - rok 2022.

Termin składania ofert: do dnia 17 października 2022 r. do godziny 16.30.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 424 44 93.

                                                                                                                                                                      Wójt

                                                                                                   Gminy Dobra

W dniu Święta Straży Gminnych i Miejskich składam Państwu najlepsze życzenia oraz serdecznie dziękuję za trud ponoszony podczas pełnienia codziennej służby.

Życzę Państwu wielu sukcesów zawodowych, wytrwałości w realizacji zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, a przede wszystkim spokojnej i bezpiecznej służby.

Wójt Gminy Dobra
Teresa Dera

Znak: Straż Gminna DobraW związku z odbywającymi się festynami w poszczególnych miejscowościach w dniu 20 i 27 sierpnia Straż Gminna wyjątkowo pracować będzie w godzinach 14:00-22:00. Z uwagi na ewentualne trudności z połączeniem telefonicznym wskazane jest korzystać z numeru komórkowego do strażników gminnych:

501 701 076

Komendant Straży Gminnej
Andrzej Budzyński

Znak: Straż Gminna DobraW związku z odbywającymi się festynami w dwóch miejscowościach w dniu 16 lipca Straż Gminna wyjątkowo pracować będzie w godzinach 15:00-23:00. Z uwagi na ewentualne trudności z połączeniem telefonicznym wskazane jest korzystać z numeru komórkowego do strażników gminnych:

501 701 076

Komendant Straży Gminnej
Andrzej Budzyński

Symbol Straży Gminnej w DobrejStraż Gminna w Dobrej w dniu 07 czerwca uzyskała informację o poszukiwaniu dwójki nastolatków ze Szczecina (15 i 17 lat), którzy od 06 czerwca byli poszukiwani. Zgłoszenie zaginięcia było zgłoszone na Policję. Matka jednego z nastolatków w rozmowie telefonicznej wskazała, że około godzinę wcześniej telefon jej dziecka zalogował się w rejonie m. Wołczkowo. Natychmiast patrol strażników gminnych rozpoczął penetrację terenów leśnych w pobliżu miejscowości. Po około godzinie poszukiwań nastolatkowie zostali odnalezieni. Powiadomiono rodziców poszukiwanych oraz Policję celem odwołania poszukiwań. Nastolatkowie zostali odebrani przez rodziców z siedziby straży gminnej. 

Komendant Straży Gminnej

Znak drogowy "Strefa zamieszkania"Na terenie Gminy na niektórych drogach, w tym na terenie spółdzielni, ustawiony jest znak drogowy D-40 "Strefa zamieszkania". Niestety ogromna część kierujących pojazdami nie zna znaczenia tego znaku, co prowadzi do licznych nieporozumień. Między innymi znak taki znajduje się na terenie szkoły podstawowej w Mierzynie.

Znak D-40 "strefa zamieszkania" stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy zamieszkania, w której obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego (pierwszeństwo pieszych przed pojazdami, ograniczenie prędkości do 20 km/h, parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych).

Resztki paneli podłogowychStrażnicy gminni w dniu 18 marca dwukrotnie ujawnili spalanie niedozwolonych odpadów. W jednej z nieruchomości prowadzącej działalność gospodarczą w piecu spalane były odpady poprodukcyjne z płyt wiórowych, laminowanych itp. Właściciel tłumaczył się, że nie zdawał sobie sprawy, że spalanie takich odpadów jest zabronione. Został ukarany maksymalnym mandatem karnym i ostrzeżony, że w przypadku powtórzenia się takiego czynu może zostać skierowany wniosek o ukaranie do sądu.

Tego samego dnia w godzinach wieczornych wpłynęło zgłoszenie wskazujące na bardzo duże zadymienie i ognisko na terenie jednej z nieruchomości w Mierzynie. Na miejscu stwierdzono spalanie w ognisku dużej ilości odpadów typu panele podłogowe, płyty itp. Także ten sprawca został ukarany maksymalnym mandatem karnym.

Obraz Matthias Fischer z Pixabay Wiosna sprzyja porządkom w przydomowych ogródkach. W wyniku tego powstaje duża ilość odpadów typu zeschła trawa, mech, końcówki przyciętych gałęzi. Odpady miękkie, trawę, można bez problemu wrzucić do pojemnika na odpady biodegradowalne lub poddać kompostowaniu, a grubsze gałęzie można bezpłatnie odwieźć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest w miejscowości Dobra, przy ulicy Zwierzynieckiej - obok Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Obecnie nie jest dozwolone spalanie takich odpadów na terenie nieruchomości.

Jednocześnie przypominam o bezwzględnym zakazie wypalania traw. Rokrocznie notowane są takie przypadki, kiedy dochodziło do groźnego rozprzestrzenienia się ognia i konieczny był przyjazd straży pożarnej. Wypalanie traw nie przynosi żadnych korzyści, panuje błędne przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.

Podkategorie