W naszej gminie systematycznie dochodzi do dewastacji obiektów sportowych, rekreacyjnych, czy też infrastruktury drogowej. W dniu 13 sierpnia doszło do aktów wandalizmu w m. Stolec, gdzie uszkodzone zostały znaki drogowe. Wszystko na to wskazuje, że sprawcami były osoby nieletnie. Sprawę prowadzi Policja. 

Systematycznie dewastowane są elementy wyposażenia na terenie rekreacyjnym w Bezrzeczu. Tutaj także wszystko wskazuje, że sprawcami są osoby nieletnie. W przypadku ustalenia danych tych osób sprawa także zostanie skierowana na Policję. Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich wskazuje na Policję, jako właściwy organ do prowadzenia spraw wobec nieletnich, którzy popełnili czyn karalny. Dalej sprawa toczy się w sądzie dla nieletnich.

W dniu 29 sierpnia w m. Dołuje patrol Straży Gminnej w Dobrej ujął dwóch nieletnich, którzy na drodze odpalali petardy powodując nie tylko hałas, ale także duże zanieczyszczenie terenu. W pobliżu inny nieletni wrzucił petardę do TOI TOI znajdującego się przy terenie rekreacyjnym powodując duże zanieczyszczenie i zniszczenia. Strażnicy ustalili dane personalne sprawcy tego czynu. Dalsze postępowanie będzie uzależnione od wyceny powstałych szkód i postawy rodziców nieletniego.

Przy tej okazji zwracam się z apelem, jeśli ktoś z mieszkańców jest świadkiem takich czynów, czy też ma jakąkolwiek wiedzę na temat potencjalnych sprawców proszony jest o informowanie straży gminnej.

Andrzej Budzyński
Komendant Straży Gminnej w Dobrej

W dniu 26 sierpnia 2023r. (sobota) Straż Gminna w Dobrej, z uwagi na festyn w miejscowości Grzepnica pracuje w godzinach 12:00-20:00.

Andrzej Budzyński

Komendant Straży Gminnej

Znak: Straż Gminna DobraW dniu 15 lipca 2023 r. (sobota) Straż Gminna w Dobrej, z uwagi na dwa festyny w miejscowościach Bezrzecze i Wołczkowo, pracuje w godzinach 14:00-22:00.

Andrzej Budzyński
Komendant Straży Gminnej w Dobrej

Porzucone w lesie psyW dniu 07 lipca, w piątek około godziny 19:00 zadzwoniła do straży gminnej kobieta z informacją, że w Dobrej, przy ulicy Ułańskiej przy drzewie są przywiązane dwa psy. Strażnicy gminni na miejscu faktycznie ujawnili takie dwa psy, w pobliżu była kobieta zgłaszająca, wyjaśniała, że przebywa tutaj celem poszukiwania wolnych działek na sprzedaż. Psy wstępnie nakarmione przez strażników zostały następnie przewiezione do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dobrej.

Uszkodzony chodnikW dniu 26 czerwca 2023 r. strażnicy gminni naocznie stwierdzili zniszczenie chodnika przy ulicy Żubrzej w m. Dołuje.

Według wstępnych ustaleń kierowca pojazdu, który tego dokonał okazał zezwolenie Starostwa Powiatowego w Policach na poruszanie się pojazdów ciężarowych na trasie Dołuje do działki rolnej, na wysokości której został zniszczony chodnik. Powiadomiono Starostwo Powiatowe w Policach przesyłając zdjęcia uszkodzenia. W odpowiedzi Starostwo Powiatowe przesłało informację, że owszem zezwolenie było wydane, ale nie na przejazd przez chodnik, gdzie nie ma wyznaczonego zjazdu. W związku z tym Starostwo cofnęło wydane zezwolenie.

KOMUNIKAT

 

W dniu 24 czerwca 2023 r. Straż Gminna w Dobrej z powodu zabezpieczania festynu w Skarbimierzycach pracuje w godzinach 14:00 - 22:00.

 

Andrzej Budzyński

Komendant Straży Gminnej w Dobrej

 

Strażnicy Gminni przy nowym samochodzie Ekopatrol Straży Gminnej w Dobrej otrzymał nowy samochód, który będzie wykorzystywany do realizacji zadań związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska. Pojazd oprócz funkcji transportowej, będzie również mobilnym biurem dla strażników z Ekopatrolu. Stały monitoring obszarów gminnych, reagowanie na bieżące zgłoszenia związane z naruszaniem ustaw o ochronie środowiska i o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, a także realizowanie kontroli do których zobowiązał gminy  ustawodawca to główne zadania, w których nowy radiowóz bardzo pomoże. Dzięki wsparciu Straży Gminnej w Dobrej nowym pojazdem - Ekopatrol będzie bliżej Nas, zawsze gotowy do wspierania mieszkańców oraz do podejmowania działań na rzecz ochrony tego co nas otacza.

Zastępca Komendanta Straży Gminnej
Marek Grochowski

Zdjęcie z ujęcia pijanego kierowcy15 czerwca 2023r. strażnicy gminni w ramach realizacji zadań polegających na współpracy z mieszkańcami podjęli interwencję w stosunku do mężczyzny, który chwilę wcześniej kierował swoim samochodem. Po zbadaniu kierowcy alkomatem okazało się, że był on pod wpływem alkoholu, a w pojeździe znajdowały się kolejne dowody w postaci opakowań po piwie wskazujące na jego nieodpowiedzialne zachowanie. W związku z podejrzeniem, że zostało popełnione przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości, strażnicy ujęli kierowcę i wezwali patrol policji, który podjął dalsze czynności w sprawie.

Zastępca Komendanta Straży Gminnej
Marek Grochowski

Podkategorie