W dniu 27 września 2018r. w Szczecinie, Wójt Gminy Dobra - Pani Teresa Dera i Prezydent Miasta Szczecin - Pan Piotr Krzystek podpisali porozumienie w sprawie przystąpienia Gminy Dobra do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom zamieszkałym na terenie gminy Dobra. W związku z powyższym od dnia 1 października 2018r. uczniowie szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych będą uprawnieni do bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego organizowanego przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Korzystać z darmowych przejazdów będzie można na podstawie karty SKA (Szczecińska Karta Aglomeracyjna) i/lub SKR (Szczecińska Karta Rodzinna).

 • DSC_0008
 • DSC_0018
 • DSC_0023

Następnie w siedzibie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Wójt Gminy Dobra Teresa Dera wraz ze Skarbnikiem Panią Jolantą Jankowską podpisały umowę z Panem Radosławem Tumielewiczem - dyrektorem Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w sprawie zasad i sposobu rozliczeń za umożliwienie mieszkańcom gminy korzystania z uprawień do bezpłatnych przejazdów oferowanych przez ZDiTM w ramach Projektu.

 • DSC_0034
 • DSC_0038
 • DSC_0048

Sekretarz Gminy Dobra

 

Wójt Gminy Dobra informuje, iż zgodnie z uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XXXVII/1083/18 „dzieci od urodzenia do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, ale nie później niż do 30 września roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 8 lat mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów transportem zbiorowym organizowanym przez Zarzad Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie - na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka (np. książeczka zdrowia dziecka, dowód osobisty itp.)”

Z uprawnienia mogą korzystać wszystkie dzieci bez względu na adres zamieszkania. W tym przypadku nie wyrabiamy żadnych kart.

W miejscowości Łęgi zakończyła się budowa miejsca przesiadkowego. Dzięki tej inwestycji powstała między innymi nowa zatoka autobusowa, na którą wróciły już autobusy. Z dniem 25 kwietnia br. odwołane zostały zmiany wprowadzone komunikatem 97/TOR/2017 z dnia 22.10.2017 r., została przywrócona stała organizacja ruchu, a autobusy wjeżdżają na przystanek Łęgi wieś.

Dla przypomnienia podajemy, że zadanie: Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach zostało zrealizowane w okresie  wrzesień 2017 - marzec 2018. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LIK-BUD Kazimierz Palacz Spółka Jawna, 72-010 Police, ul.Fabryczna 17, a wartość robót wyniosła 778 388,17 zł. W ramach inwestycji powstała nowa zatoka autobusowa, wiata na rowery z wybudowanymi skrzynkami pocztowymi dla wszystkich mieszkańców, ustawiono wiatę przystankową.

Zadanie to było dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, oś priorytetowa II, działanie 2. Zadanie zostało zidentyfikowane w ramach strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz uzyskało dofinansowanie w wysokości 670 000,00 zł całkowitej wartości projektu.  

Zapraszam do korzystania z miejsca przesiadkowego, które umożliwia pozostawienie rowerów.

Wójt Gminy Dobra

 • IMG_20180419_102307
 • IMG_20180419_102345
 • IMG_20180419_102514
 • P1040356
 • P1040359
 • P1040361

Przypominamy mieszkańcom Gminy, że zgodnie z umową zawartą na podstawie porozumienia Gmina Dobra przekazała Gminie Miasto Szczecin dotację na realizację zadania w zakresie komunikacji, a Gmina Miasto Szczecin zobowiązała się do zorganizowania komunikacji autobusowej i nadzoru nad właściwą jakością usług przewozowych wykonywanych przez operatora.         

Mając na uwadze powyższe wszystkie uwagi i skargi dotyczące jakości usług świadczonych w zakresie komunikacji należy kierować do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie przy ul. Klonowica 5.

Skargi i wnioski mogą być złożone pisemnie albo faksem, e-mailem oraz osobiście do protokołu. Każda skarga i wniosek oraz reklamacja muszą zawierać dane osobowe wnoszącego, tj. imię, nazwisko, adres pocztowy oraz krótki opis sprawy.

Zespół ds. Mediów, Skarg i Wniosków tel. 91 480 04 24, fax 91 43 93 003,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skargi można składać również za pośrednictwem Urzędu Gminy Dobra: tel. 91 424 44 92, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednocześnie informuję, że na bieżąco będą one przekazywane do ZDiTM mając, na uwadze dobro i bezpieczeństwo naszych mieszkańców. 

Wójt Gminy Dobra

Podkategorie