W związku z trwającą przebudową ul. Kwiatowej w Szczecinie, z dniem 25.08.2017 nastąpią zmiany w kursowaniu linii 108, 124 i 536.

Na liniach 108, 124 i 536 nastąpi zmiana lokalizacji przystanku końcowego i początkowego „Gumieńce”.

- Przystanek „Gumieńce” dla wysiadających (nr 20150) zlokalizowany będzie na ul. Ku Słońcu (kier. rondo Gierosa) przed skrzyżowaniem z ul. Kwiatową.

- Przystanek „Gumieńce” dla wsiadających (nr 20151) zlokalizowany będzie na ul. Ku Słońcu (kier. Mierzyn) za skrzyżowaniem z ul. Kwiatową.

Czytaj więcej: www.zditm.szczecin.pl

 

Wójt Gminy Dobra

Uprzejmie informuję mieszkańców, że Gmina Dobra przygotowuje się do dostosowania obowiązującego od dnia 01.09.2016 r. rozkładu jazdy komunikacji autobusowej do potrzeb użytkowników. Dlatego też przystępuje do zbierania wniosków i uwag odnośnie aktualnego rozkładu jazdy.

Rozkłady jazdy, numery linii autobusowych i nazwy przystanków, które umieszczone są na wiatach i słupkach przystankowych znajdujących się na terenie gminy Dobra, stały się w ostatnim czasie celem wandali.

Od 1 stycznia 2015 r. wprowadzona została komunikacja autobusowa na terenie Gminy Dobra kursująca w oparciu o nowe rozkładów jazdy.
Informuję, że do dnia 30 kwietnia 2015 r. można składać wnioski i uwagi do obowiązujących rozkładów jazdy nowych linii autobusowych.

 

Od 1 stycznia 2015r. komunikacja autobusowa na terenie Gminy Dobra kursuje w oparciu o linie autobusowe 105, 108, 121, 122, 123 oraz linie nocne nr 535 i 536 według nowych rozkładów jazdy. Ceny biletów na tych liniach obowiązują zgodnie z cennikiem ZDTiM.

1 stycznia Wójt Gminy Teresa Dera, radni z Przewodniczącym Rady Bartłomiejem Miluchem oraz przedstawiciel ZDTiM Dariusz Wołoszczuk korzystając z nowej komunikacji przejechali linią 123 na trasie Dobra - Stolec - Dobra. Linia ta obsługuje miejscowości na trasie od Stolca do Kościna - dowożąc pasażerów do punktów przesiadkowych w Dobrej  ( do linii nr 105 ) i Lubieszynie ( do linii nr 108 ).