Rozkłady jazdy, numery linii autobusowych i nazwy przystanków, które umieszczone są na wiatach i słupkach przystankowych znajdujących się na terenie gminy Dobra, stały się w ostatnim czasie celem wandali.

Od 1 stycznia 2015 r. wprowadzona została komunikacja autobusowa na terenie Gminy Dobra kursująca w oparciu o nowe rozkładów jazdy.
Informuję, że do dnia 30 kwietnia 2015 r. można składać wnioski i uwagi do obowiązujących rozkładów jazdy nowych linii autobusowych.

 

Od 1 stycznia 2015r. komunikacja autobusowa na terenie Gminy Dobra kursuje w oparciu o linie autobusowe 105, 108, 121, 122, 123 oraz linie nocne nr 535 i 536 według nowych rozkładów jazdy. Ceny biletów na tych liniach obowiązują zgodnie z cennikiem ZDTiM.

1 stycznia Wójt Gminy Teresa Dera, radni z Przewodniczącym Rady Bartłomiejem Miluchem oraz przedstawiciel ZDTiM Dariusz Wołoszczuk korzystając z nowej komunikacji przejechali linią 123 na trasie Dobra - Stolec - Dobra. Linia ta obsługuje miejscowości na trasie od Stolca do Kościna - dowożąc pasażerów do punktów przesiadkowych w Dobrej  ( do linii nr 105 ) i Lubieszynie ( do linii nr 108 ).

Komunikacja miejska w Gminie Dobra

Informujemy mieszkańców Gminy Dobra, że na podstawie Porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 14 listopada 2014r. pomiędzy Gminą Dobra, a Gmina Miasto Szczecin  z dniem 1 stycznia 2015r. uruchomionych zostanie siedem nowych linii autobusowych kursujących na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.

Oznacza to, że pasażerowie korzystających z nowych połączeń będą od stycznia korzystać z biletów Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Uruchomionych zostanie pięć linii dziennych zwykłych o numerach: 105, 108, 121, 122, 123 oraz dwie linie nocne o numerach 535 i 536 kursujące w weekendy.