Logo Powiatowego Urzędu PracyPowiatowy Urząd Pracy w Policach informuje, iż bezpośrednia obsługa klienta wyłączona jest do odwołania.
Wszelkie sprawy urzędowe są załatwiane telefonicznie, elektronicznie lub ePUAP.

Dokumenty należy składać:

  1. elektronicznie poprzez platformę praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym;
  2. w formie papierowej za pośrednictwem poczty na adres tut. Urzędu;
  3. osobiście w Urzędzie poprzez pozostawienie wniosku w miejscu do tego wyznaczonym (skrzynka podawcza umieszczona w siedzibie Urzędu).

 

Punkt Konsultacyjny Powiatowego Urzędu Pracy z dniem 1 kwietnia 2019r. zostaje przeniesiony do pomieszczeń Klubu w Dołujach przy ul. Żubrzej 7.

Godziny przyjęć: 9:00 - 14:00 

Punkt Konsultacyjny w Dobrej znajduje się przy ul. Granicznej 24a (pomieszczenie przy aptece).

Godziny przyjęć: 9:00 - 14:00