Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2021, poz.888) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Zgodnie z przesłaną ofertą, informujemy, że Firma Berti Spółka Jawna z siedzibą przy ulicy Miłej 1 w Szczecinie prowadzi skup złomu, metali kolorowych, makulatury oraz tworzyw sztucznych, w tym:

-opakowania po nawozach typu Big Bag ( mogą być z folią ),

- folia rolnicza po nawozach,

- folia rolnicza do owijania balotów

oraz za dopłatą ze strony rolnika:

- folia rolnicza (bezbarwna z namiotów, czarna, czarno-biała),

- sznurki i siatki rolnicze.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji w Dobrej przy ul. Granicznej 39B lub pod numerem telefonu 91 421 44 43.

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz.1579) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

  1. REMONDIS SZCZECIN  Z O.O.
    J. Smoleńskiej ps. „ Jachna” 35, 71-005 Szczecin
  2. SUEZ JANTRA  Z O.O.
    Księżnej Anny 11, 71-005 Szczecin

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji w Dobrej przy ul. Granicznej 39B lub pod numerem telefonu 91 421 44 43.