Projekt współfinansowany ze środków Funduszy Spójności w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Oś priorytetowa II programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa środowiska na terenie Gminy Dobra poprzez zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu. Usprawnienie i ulepszenie systemu gospodarowania odpadami, w sposób bezpieczny dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi.

Planowane efekty

Całość przedsięwzięcia obejmować będzie:

  1. plac utwardzony,
  2. kontener socjalno-biurowy,
  3. najazdową wagę samochodową,
  4. kontenery i pojemniki na odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne,
  5. infrastrukturę i instalacje towarzyszące, przyłącza do sieci (instalacja elektryczna i system oświetlenia placu, dojścia, dojazdy, tablice informacyjne, oznakowanie poziome i pionowe),
  6. najazdową rampę samochodową,
  7. wiatę nad rampą,
  8. ścieżkę edukacyjną.

Wartość całkowita projektu: 1 523 973,43 PLN;

Wartość przyznanego dofinansowania: 1 243 490, 59 PLN

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w POIiŚ 2014-2020?

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Powyższe rozwiązanie przyczyni się do realizacji Programu i ułatwi zgłaszanie nadużyć, mogących mieć negatywny wpływ na jego przebieg.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.