Informuję, że dnia 3 kwietnia 2021 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujący się w m. Dobra przy ul. Zwierzynieckiej 4 będzie nieczynny. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.                                                                                

Wójt Gminy Dobra

Teresa Dera