W związku z wątpliwościami dotyczącymi sposobu pozbywania się odpadów ze styropianu opakowaniowego informuję, że umieszczamy go w pojemniku na odpady zmieszane. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Dobra przy ul. Zwierzynieckiej 4 nie przyjmuje tego rodzaju odpadu!  

Styropian budowlany powinna zabrać i zutylizować np. firma, która wykonuje ocieplenie domu. W przeciwnym razie właściciel nieruchomości jest zobowiązany do utylizacji tego odpadu we własnym zakresie i na własny koszt.

Kierownik WGOKiE

Anna Budzyńska