Właściciele nieruchomości, którzy chcą oddać odpady do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych zobowiązani są posiadać przy sobie potwierdzenie zamieszkiwania na terenie Gminy Dobra. Mogą to być między innymi: rachunki za media, potwierdzenie uiszczenia zapłaty za odbiór odpadów komunalnych (wydruk z przelewu), kopie deklaracji oraz dokument, na podstawie którego będzie można potwierdzić tożsamość osoby oddającej odpady.