Wszelkie informacje o funkcjonowaniu PSZOK-u można uzyskać pod nr telefonu 510 489 038