Szanowni Mieszkańcy Gminy Dobra

z dniem 29 września 2018 roku do Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-u przyjmowane będą od mieszkańców Gminy Dobra posegregowane odpady komunalne.

PSZOK usytuowany jest w miejscowości Dobra ul. Zwierzyniecka 4

PSZOK będzie czynny w godzinach:

- poniedziałek: 9.00 - 17.00

- wtorek – sobota 8.00 – 16.00

W PSZOK PRZYJMOWANE SĄ SELEKTYWNE ZEBRANE ODPADY KOMUNALNE NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI:

 • ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI (W TYM ODPADY ZIELONE),
 • ODPADY OPAKOWANIOWE (SZKLANE, Z TWORZYW SZTUCZNYCH, METALOWE, PAPIEROWE, FOLIOWE, WIELOMATERIAŁOWE),
 • ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY,
 • MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE,
 • ZUŻYTE OPONY (LIMIT 12 SZT. ROCZNIE NA NIERUCHOMOŚĆ),
 • ZUŻYTE AKUMULATORY I ZUŻYTE BATERIE,
 • PRZEPRACOWANE OLEJE SILNIKOWE, SMAROWE,
 • ŻARÓWKI I ŚWIETLÓWKI,
 • ZUŻYTE TONERY I KARTRIDŻE,
 • NOŚNIKI DANYCH (KASETY, DYSKI, DYSKIETKI, PŁYTY),
 • TEKSTYLIA (ODZIEŻ, TKANINY DEKORACYJNE I UŻYTKOWE),
 • PRZETERMINOWANE LEKI I OPAKOWANIA PO NICH,
 • DROBNE ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE (LIMIT 100 KG ROCZNIE NA NIERUCHOMOŚĆ),
 • CHEMIKALIA I OPAKOWANIA PO NICH, CZYLI CHEMICZNE ŚRODKI SPOŻYWCZE, CHEMICZNE ŚRODKI Z GOSPODARSTWA DOMOWEGO wyłącznie w szczelnych, nieuszkodzonych opakowaniach, posiadających oryginalną etykietę umożliwiającą jednoznaczną identyfikację odpadu w chwili przyjęcia do PSZOK

 

Wszelkich informacji o funkcjonowaniu PSZOK-u można uzyskać:

- na miejscu w PSZOK-u

- w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI w pod zakładce PSZOK – tam Państwo znajdą REGULAMIN PSZOK-u

- pod nr telefonu: (91) 311 34 87- sekretariat

 

Kierownik WGOKiE

Anna Budzyńska