Uprzejmie informuję, że PSZOK w dniach 01-02.05.2020r będzie NIECZYNNY.

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

Uprzejmie informuję, że PSZOK w dniach 10 oraz 11 kwietnia 2020r
jest NIECZYNNY.

Kierownik WGOKiE 
Anna Budzyńska

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dobra >> pobierz (pdf)

 

Wszelkie informacje o funkcjonowaniu PSZOK-u można uzyskać pod nr telefonu 510 489 038

W związku z wątpliwościami dotyczącymi sposobu pozbywania się odpadów ze styropianu opakowaniowego informuję, że umieszczamy go w pojemniku na odpady zmieszane. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Dobra przy ul. Zwierzynieckiej 4 nie przyjmuje tego rodzaju odpadu!  

Styropian budowlany powinna zabrać i zutylizować np. firma, która wykonuje ocieplenie domu. W przeciwnym razie właściciel nieruchomości jest zobowiązany do utylizacji tego odpadu we własnym zakresie i na własny koszt.

Kierownik WGOKiE

Anna Budzyńska

Informuję, że dnia 24 grudnia 2019 r. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Dobra ul. Zwierzyniecka 4 będzie nieczynny.

Wójt
Teresa Dera

UWAGA!

INFORMUJEMY, ŻE DNIA 24 GRUDNIA 2019 ROKU PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W DOBREJ PRZY UL. ZWIERZYNIECKIEJ 4 BĘDZIE NIECZYNNY.

Wójt Gminy Dobra

UWAGA!

 INFORMUJEMY, ŻE DNIA 2 MAJA 2019 ROKU PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W DOBREJ PRZY UL. ZWIERZYNIECKIEJ 4 BĘDZIE NIECZYNNY.

Wójt Gminy Dobra

Uprzejmie informuję, iż 2 listopada (piątek) Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych będzie nieczynny. W sobotę tj. 3 listopada  PSZOK jest otwarty dla mieszkańców zgodnie z regulaminem od 8.00 – 16.00.

Kierownik WGOKiE

Anna Budzyńska

Informujemy, że na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest zainstalowany monitoring wizyjny. Obraz jest rejestrowany i przechowywany przez 30 dnia w sytuacjach spornych lub wymagających wyjaśnienia – przez okres nie dłuższy niż do czasu zakończenia postępowania.

Monitoring ma służyć poprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego osób przebywających w strefie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrej, przede wszystkim pracowników, ale również innych osób odwiedzających to miejsce. Naszym celem jest też zabezpieczenie mienia PSZOK i w/w osób.

Monitoring swoim zasięgiem obejmuje cały teren Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (wjazd, rampę, kontenery) oraz jego najbliższe otoczenie.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych (wizerunku) jest ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą i wykonanie naszego zadania w interesie publicznym tj. zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia ( art. 6 ust. 1 lit d) i lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO)

Zapewniamy, że dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem Państwa praw i wolności, w granicach naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Informujemy, że nagranie z monitoringu możemy przekazywać instytucjom powołanym do zapewnienia bezpieczeństwa i przestrzegania prawa np. policji, sądom.

Osobą odpowiedzialną (Administratorem Danych Osobowych) za przetwarzanie danych osobowych pozyskanych przez monitoring jest Wójt Gminy Dobra, który powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z RODO, tj.:

  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych,
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przeanalizuje czy podstawy do dalszego ich przetwarzania po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Informujemy, że Państwa dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.

Właściciele nieruchomości, którzy chcą oddać odpady do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych zobowiązani są posiadać przy sobie potwierdzenie zamieszkiwania na terenie Gminy Dobra. Mogą to być między innymi: rachunki za media, potwierdzenie uiszczenia zapłaty za odbiór odpadów komunalnych (wydruk z przelewu), kopie deklaracji oraz dokument, na podstawie którego będzie można potwierdzić tożsamość osoby oddającej odpady.

 

28 września 2018r. uroczyście oddany do użytku został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dobrej. W obecności władz Gminy Dobra, Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy Firmy BIS przecięta został symboliczna wstęga. Od dnia 29 września PSZOK przyjmuje od mieszkańców Gminy Dobra posegregowane odpady komunalne. Budowa była możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania z Funduszy Europejskich w ramach Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2014-220 pn.: "Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych w Gminie Dobra".