BEZPIECZNE ZACHOWANIA

  • słuchaj prognoz pogody i komunikatów lokalnych mediów,
  • unikaj przebywania na otwartej przestrzeni, szukaj schronienia w budynku,
  • jeśli to niemożliwe: postaraj się przyjąć bezpieczną pozycję (kucnij, zbliżając stopy maksymalnie do siebie),
  • jeśli jesteś w grupie osób: rozdzielcie się, żeby nie tworzyć skupiska,
  • nie rozmawiaj przez telefon komórkowy (najlepiej go wyłącz),
  • zejdź z roweru, żeby nie dotykać jego metalowych części. Unikaj kontaktu z metalowymi przedmiotami,
  • nie stawaj pod pojedynczym wysokim drzewem ani w pobliżu wysokich konstrukcji, linii wysokiego napięcia, przewodów lub trakcji,
  • zejdź ze szczytów wzniesień w obniżenie terenu,
  • na otwartych zbiornikach wodnych: natychmiast wyjdź z wody, łódki lub kajaka na brzeg.
  • w mieszkaniu i domu zamknij wszystkie okna; z balkonu, tarasu, podwórka i obejścia należy usunąć (lub zabezpieczyć) przedmioty, które mogłyby zostać porwane przez wiatr (parasole, donice, suszarki do prania itp.), wyłącz z kontaktów urządzenia elektryczne, nie rozmawiaj przez telefon stacjonarny.


Telefony alarmowe w razie niebezpieczeństwa:

112 – ogólnopolski numer ratunkowy
999 – Pogotowie Ratunkowe
998 – Straż Pożarna
997 – Policja